Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

7. PR – ostatni dzwonek!(...)

Na przełomie 2012 i 2013 r. finalizowane są ostatnie konkursy na dofinansowanie projektów w ramach 7. PR. Można zatem jeszcze spróbować sięgnąć po pieniądze na realizację przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.   Siódmy Program Ramowy (7. PR) w zakresie badań i rozwoju technologicznego to największy mechanizm finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim, wdrażany w latach 2007-2013. Jego budżet wynosi pra(...)
»

Gospodarka osadami ścieko(...)

Wykorzystanie osadów ściekowych w rolnictwie jest od pewnego czasu kwestionowane, zwłaszcza ze względu na zawartość nieorganicznych i organicznych substancji zanieczyszczających, w tym śladowych ilości leków oraz hormonów. Dlatego też osady ściekowe od 2008 r. muszą podlegać spalaniu. Istnieją dwa główne sposoby zagospodarowania osadów ściekowych: zastosowanie jako nawozy w rolnictwie oraz ostateczna utylizacja. Ostatnio k(...)
»