Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

MEW w Sosnowcu Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zdecydowała o udzieleniu preferencyjnej pożyczki do kwoty 3 mln 883 tys. zł Górnośląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów. Środki te pozwolą na rozpoczęcie, jeszcze w tym roku, budowy małej elektrowni wodnej na jazie rzeki Biała Przemsza w Sosnowcu-Maczkach. Powstanie niewielka elektrownia wodna o mocy 79,56 kW, wyposażona w jeden turbozespół wraz z przyłą(...)
»

Remedium na tereny zdegra(...)

Jednym z przyszłościowych kierunków, zaproponowanym przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, jest uprawa roślin energetycznych skojarzona z oczyszczaniem gleb, np. nieużytków poprzemysłowych. Model ten stanowi szansę na odnowę ekologiczną i gospodarczą tego typu terenów. Łatwa odnawialność biomasy roślin energetycznych powoduje, że zainteresowanie tym źródłem energii stale wzrasta, a ich uprawy zajmują coraz większą powierzchnię. Szacuje się, że w Europie (...)
»