Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmiana polityki UOKiK w b(...)

Od 2015 r. obserwujemy regres w zainteresowaniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działaniami przedsiębiorców z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Zasadniczo działania regulatora sprowadzają się do działań o charakterze miękkim, tzn. organowi zależy na szybkim dostosowaniu się przez przedsiębiorcę do obowiązujących przepisów i z tego względu wzywa naruszyciela do dobrowolnego zaniechania stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub praktyk mogących(...)
»

Szukajmy najlepszych rozw(...)

O tym, co oznacza zasada Zero Waste, a także o koncepcji gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym i jej konsekwencjach dla Polski z Vanyą Veras z Municipal Waste Europe (MWE), sekretarz generalną europejskiego stowarzyszenia popularyzującego odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, rozmawia Tomasz Szymkowiak. MWE już od 2009 r. reprezentuje na szczeblu europejskim samorządy oraz firmy w ich imieniu zarządzające gospodarką odpadami w kilkunastu państwach. (...)
»