Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Stan kanalizacji w Polsce(...)

Rok 2011 był bardzo dziwnym okresem, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakieś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Niesamowite było zaś to, że szczególnie stan jakościowy wód i ich ochrony przed zanieczyszczeniami był przez urzędników postrzegany jako dobry, a nawet jeszcze lepszy. Rok 2011 był bowiem ósmym rokiem wyjątkowych przemian w zakresie kanalizacji w naszym kraju. Te zaplanowane działania mają na celu dogonienie bardzi(...)
»

Jak skutecznie rekultywow(...)

Gospodarka odpadami jest jedną z dziedzin chyba najbardziej obwarowanych przepisami prawa, zarówno polskiego, jak i europejskiego. Ma to na celu zabezpieczenie przed szkodliwym oddziaływaniem odpadów nie tylko środowiska, ale także życia i zdrowia ludzi. Odpowiedzialność za to ponoszą gminy i zakłady unieszkodliwiania odpadów, które muszą wypełniać zobowiązania wynikające z podpisanego przez Polskę Traktatu Akcesyjnego. Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie w województwie zachodniop(...)
»