Zielony telefon

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-3
  DRUKUJ
Korzyści z map sozologicznych

Ostatnio dużo słyszy się o korzyściach płynących ze stworzenia gminnych map sozologicznych. Chciałbym się dowiedzieć jakie są ich zalety, czy rzeczywiście warto wykonywać takie mapy?

Mapa sozologiczna to mapa tematyczna, za pomocą której przedstawia się zarówno stan środowiska przyrodniczego badanego obszaru (gminny, powiatu itp.), jak też pozytywne i negatywne jego przemiany pod wpływem różnego rodzaju procesów, zwłaszcza wywołanych działalnością człowieka. Tego typu mapa prezentuje także sposoby ochrony naturalnych zasobów środowiska. Tworzona w oparciu o mapy glebowe i [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus