Rozwój zrównoważony a AGENDA 21

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-3
  DRUKUJ
Sławomir lutek, Stanisław Derlatka

Rozwój zrównoważony oznacza nową filozofię rozwoju globalnego, regionalnego i lokalnego, przeciwstawiającą się wąsko rozumianemu wzrostowi gospodarczemu. Filozofia ta kreuje wizje oraz sposoby łagodzenia lub likwidacji zagrożeń środowiska poprzez realizację koncepcji poszanowania zasobów naturalnych. Nie powinno się utożsamiać rozwoju zrównoważonego z wąsko rozumianą ochroną środowiska oraz przeciwstawieniem się rozwojowi gospodarczemu.


Należy wyraźnie zaznaczyć, że rozwój zrównoważony w literaturze często jest nazywany ekorozwojem, pojęcie to możemy traktować jako synonim rozwoju zrównoważonego - trwałego i samopodtrzymującego się.
Rozwój zrównoważony ogólnie definiowany jest jako zbiór celów społecznie nadrzędnych, wśród których wymienia się najczęściej: dobrobyt (mate [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus