Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Biblioteka Wod-Kan(...)

 Wpływ uproszczeń na obliczanie spływu deszczowego w zlewni zurbanizowanej K. Weinerowska-Bords Gdańsk 2010 ISBN 978-83-7348-307-1 Stosowanie uproszczeń w obliczeniach i związane z tym konsekwencje dla funkcjonowania kanalizacji deszczowej to zagadnienia otwarte i powszechnie dyskutowane na licznych konferencjach tematycznych. Prezentowane opracowanie stanowi próbę syntezy problemów związanych z tym t(...)
»

X Konferencja i Targi PSE(...)

Jubileuszowa, X edycja Konferencji i Targów PSEW, która odbyła się w dniach 14-15 kwietnia w Serocku, to największe branżowe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. To podczas tej Konferencji omawia się najważniejsze kwestie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. W sumie do Serocka przyjechało ponad 700 specjalistów. Listę nowych produktów, usług i rozwiązań technologicznych z zakresu energetyki wiatrowej zaprezentowało też prawie 50 wystawców z całego świata. Odbyło się sześć sesji tematyc(...)
»