Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Ochrona prawna zieleni, d(...)

Warunkowe zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów Artykuł 83 ust. 3 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, ze zm.) przewidział możliwość udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, uwarunkowanego przesadzeniem lub nasadzeniem zastępczym. Ocena samego charakteru prawnego zezwolenia warunkowego jest dość prosta, ponieważ ze względu na sformułowanie art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, że „wydanie zezwolenia (...) m(...)
»

Polska zmodernizuje oczys(...)

Porozumienie o inwestycyjnej współpracy między Polską a Ukrainą podpisali Kazimierz Kujda z NFOŚiGW, mer Lwowa Andriej Sadowy i dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa wod-kan. Podpis na dokumencie złożył również wiceminister ekologii i zasobów naturalnych Ukrainy, ponieważ ministerstwo objęło patronatem wspólne przedsięwzięcia. Modernizacja oczyszczalni we Lwowie (wraz z usuwaniem fosforu) ma pochłonąć ok. 200 mln euro. W pierwszej fazie działań NFOŚiGW pomoże w przygotowaniu dokumentów przetarg(...)
»