Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Systemy zaopatrywania Tuc(...)

Zasadniczą częścią każdego systemu zaopatrzenia w wodę jest istniejąca infrastruktura. Bardzo istotne są też działania mające na celu oszacowanie perspektywicznych potrzeb w zakresie zużycia wody, a tym samym ewentualna rozbudowa i modernizacja funkcjonującej już infrastruktury wodociągowej. Zadania te wynikają z priorytetu, którym jest maksymalizacja poziomu usług przy jednoczesnej redukcji kosztów. System zaopatrzenia w wodę funkcjonujący w Tucson (Ariz(...)
»