Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Strategie CO2 (...)

  Najważniejszym filarem polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest europejski system handlu emisjami (EU ETS). Ma on umożliwić osiągnięcie celu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami protokołu z Kioto.   Celem handlu emisjami jest wyznaczenie ceny dwutlenku węgla (lub innych gazów cieplarnianych), która ma być uwzględniana w trakcie podejmowania decyzji, zmierzających do przesunięcia pro(...)
»

Kanalizacja terenów niezu(...)

Tereny niezurbanizowane to zabudowane obszary wiejskie, zaś termin kanalizacja obejmuje zarówno sieci kanalizacyjne, pompownie jak i oczyszczalnie ścieków. Długość sieci kanalizacyjnej (głównie: sanitarnej) na koniec 2010 r. wyniosła na wsi polskiej ok. 55,6 tys. km (rys. 1)1. Dynamika wzrostu długości sieci jest większa na obszarach wiejskich, jednak na jeden kilometr sieci kanalizacyjnej w miastach przypada 400 mieszkańców (...)
»