Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Ciemne chmury gromadzą się nad Polską, i to wcale nie tylko dlatego, że nasz kraj został spowity przez toksyczny smog. Sytuacji nie poprawia – obowiązująca już – nowa ustawa o ochronie przyrody, nie dość, że uchwalona przez władze w raczej niejasnych okolicznościach, to jeszcze w znacznym stopniu liberalizująca prawo zezwalające na usuwanie drzew i krzewów. Czyżby rządzący zapomnieli, że rośliny poprawiają jakość powietrza, którego w Polsce jest jakby coraz mniej? Zdaniem Ministerst(...)
»

Przestrzeń publiczna - na(...)

Rozważając problematykę związaną z przestrzenią publiczną, przede wszystkim skupiamy się na jej formie, strukturze, rodzaju powiązań z otoczeniem oraz uwarunkowaniach przyrodniczych, jakim podlega. Ale nie zawsze dostrzegamy, że ta przestrzeń pełni też inną funkcję – jest elementem gry rynkowej, a tym samym wchodzi w krąg zainteresowań ekonomii.   Mechanizmy ekonomiczne niczym niewidoczne pole magnetyczne wywierają znaczący wpływ na strukturyzowanie się ośr(...)
»