Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Polecane artykuły:

Ochrona środowiska &#8211(...)

VI edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod honorowym patronatem prezydenta RP przyniosła istotną zmianę. Nazwa Konkursu wzbogaciła się o przymiotnik „Narodowy”, który określa charakter i zasięg Konkursu. We współorganizację Konkursu zaangażowały się wszystkie liczące się korporacje samorządowe (Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP), korporacje gospodarcze (Konfederacja Pracodawcó(...)
»

Problemy ochrony drzew(...)

Przepisy prawa dotyczące ochrony roślinności obowiązują już od kilku lat, jednak w praktyce pojawia się wiele trudności związanych z ich stosowaniem.  Ochrona roślinności drzewiastej na terenach zieleni jest obecnie regulowana przez szereg aktów prawnych, w tym m.in. przez Ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2004 r. nr 219, poz. 2229)1, zwaną dalej ustawą oraz akty wykonawcze, które obejm(...)
»