Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dbamy o czyste powietrze(...)

O działaniach realizowanych na rzecz poprawy jakości powietrza mówi Artur Michalski, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w rozmowie z Barbarą Krawczyk Jak ważne miejsce w działaniach NFOŚiGW zajmuje kwestia poprawy jakości powietrza? Poprawa jakości powietrza w Polsce to jest jeden z naszych priorytetów. Wystarczy tylko powiedzieć, że na ten cel zamierzamy wydać 10 mld zł w formie dotacji i poż(...)
»

Codzienne przyzwyczajenia(...)

Tomasz Bogajewski Codzienne zachowania związane ze sposobem pozbywania się oraz gromadzenia odpadów w mieszkaniach mają znaczenie dla kosztów funkcjonowania zakładu utylizacji odpadów. Każdy sposób pakowania odpadów wpływa na koszt mechanicznej segregacji, a odpady można gromadzić poprzez wrzucanie ich luzem do wiadra lub w tym samym wiadrze może zostać włożona reklamówka otrzymana w sklepie przy zakupach. Odpady mogą być również wrzucane do specjalnie kupowanych worków.(...)
»