Azbest - co z nim zrobić?

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-2
  DRUKUJ
Andrzej Konieczka

Azbest to minerał włóknisty z grupy serpentynów lub amfiboli, które wykazują wiele przydatnych właściwości, jak np. znaczną wytrzymałość na rozciąganie, dobre pochłanianie dźwięku, złe przewodzenie ciepła, odporność na wiele agresywnych czynników chemicznych. Najczęstsze odmiany krystalograficzne azbestu to chryzotyl, krokidolit oraz amozyt.


Gospodarcze wykorzystanie azbestu na szerszą skalę rozpoczęło się ponad 100 lat temu. W latach 80-tych dwudziestego wieku jego wydobycie sięgnęło około 4 mln ton rocznie, a jego głównymi producentami były ZSRR i Kanada. Największa konsumpcja azbestu była w NRD - ponad 3 kg na jednego mieszkańca. Polska używała wówczas ok. 1,5 kg na mieszkańca i lokowała się na 15 miejscu na świecie.
Udział azbestu w poszczególnych wyrobach jest różny. W płytach dacho [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus