Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Ekonomika recyklingu (...)

Zainteresowanie demontażem samochodów staje się w Polsce widoczne, a to za sprawą nacisków zarówno ze strony organów administracji państwowej, jak również dyrektyw parlamentu europejskiego. Jedne związane są ze zmianami legislacyjnymi, drugie zaś z funduszami wspierającymi rozwój recyklingu. Demontaż samochodów jest jeszcze działaniem drugorzędnym, wypartym przez sprzedaż nowych elementów i naprawę samochodów. Dodatkowo brak stosownej legislacji, zgodnej z dyrektywami(...)
»

Infrastrukturalne bariery(...)

  Przedsiębiorcy, chcąc realizować inwestycje liniowe, do których zaliczamy m.in. budowę dróg, linii kolejowych, gazociągów oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, muszą się liczyć z wieloma barierami. Inwestorzy skarżą się m.in. na niespójność i luki prawne, skomplikowane procedury administracyjne dotyczące lokalizacji inwestycji, a także nakładanie się kompetencji poszczególnych organów państwowych. Infrastruk(...)
»