Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Trudna koegzystencja z są(...)

Jeszcze nie tak dawno temu byliśmy straszeni wizjami zabetonowanego świata, w którym nie ma miejsca na żadne żywe stworzenia poza człowiekiem i zwierzętami trzymanymi w mieszkaniach. Tymczasem życie zweryfikowało te sądy. Okazuje się, że fauna wokół nas jest bardzo bogata. Z jednej strony coraz liczniejsze gatunki przystosowują się do życia w środowisku człowieka, z drugiej postępująca urbanizacja sprawia, że zajmujemy kolejne siedliska zwierząt, wymuszając na nich adaptację do nowych warunkó(...)
»

Plac zabaw dla ,,małych d(...)

    Pozornie place zabaw dla dorosłych wydają nam się czymś bardzo egzotycznym. Analizując ten problem i możliwości, które dostrzeżemy we współczesnym krajobrazie, spróbujmy przy okazji odpowiedzieć na pytanie, komu i do czego zabawa jest właściwie potrzebna?   Zacznijmy od dzieci. Dziecięca zabawa to nic innego jak próba zdobycia praktycznej wiedzy o świecie. Praktyka natomiast wiąże się z p(...)
»