Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Żyjemy w wieku rewolucji informatycznej i automatyzacji coraz to nowych dziedzin życia. Społeczeństwo obywatelskie to ludzie świadomi swych praw i obowiązków, ale jednocześnie poinformowani o działalności publicznej w bliższym i dalszym otoczeniu. Jednak wielu ludzi, zwłaszcza ze starszego pokolenia, nie bardzo nadąża za zdobyczami najnowszej techniki, do której często nie ma dostępu lub nie potrafi z niej korzystać. Powiększa się dystans pomiędzy obywatelami mającymi dostęp do informacji, a poz(...)
»

Od redakcji(...)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z dumą informuje (ale jeszcze nie wypina piersi do przypinania orderów), że dobrze radzimy sobie z wydawaniem środków unijnych. Bliżej jesteśmy modelu irlandzkiego i hiszpańskiego, w ramach którego osiągnięto skuteczność bliską 100%, niż greckiego, a więc wiążącego się z niską efektywnością, nepotyzmem oraz korupcją podczas przyznawania i rozliczania środków pomocowych. Nasz sukces ma być silną kartą przetargową w trakcie ne(...)
»