Przegląd prasy

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-12
  DRUKUJ
WATER & WASTEWATER
INTERNATIONAL
Volume 16, Issue 3. June 2001


Mark Wilf: "Technologia kapilarna ma zastosowanie do wstępnego oczyszczania wody silnie zanieczyszczonej zasilającej proces osmozy odwróconej (RO)" (Capillary technology pretreats highly-fouled RO feed water)
Nowa technologia membran kapilarnych stosowana do wstępnej obróbki pomaga membranom do wody morskiej na pracę przy wyższym natężeniu strumienia, poprawiając ekonomikę odsalania. Technologia membran do osmozy odwróconej jest ulepszana a odbiciem tego jest ekonomika odsalania wód. Obniżający się koszt usuwania soli z wód lekko- i średniosłonawych sprawia, że obecnie wykorzystanie ich jako źródła zasilania procesu RO w wielu przypadkach jest konkurencyjne w stosunku do konwe [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus