Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Osady ściekowe w ceramice(...)

  W wyniku ciągłego zwiększania się ilości wytwarzanych osadów ściekowych zachodzi konieczność znalezienia alternatywnych metod ich wykorzystania czy utylizacji. Jedną z nich może być zastosowanie osadów ściekowych w produkcji ceramiki i materiałów budowlanych.   Korzystny skład chemiczny i mineralny powoduje, że osady stanowią jeden ze składników ceramiki budowlanej. W produkcji lekkich kruszyw, takich jak(...)
»

Jak pozyskać środki na in(...)

26 kwietnia 2001 r. powiat płocki oraz Bank Ochrony Środowiska SA podpisały umowę zlecenia organizacji przeprowadzenia obsługi emisji obligacji komunalnych. Pozyskane z emisji obligacji środki mają być przeznaczone na modernizację dróg powiatowych oraz zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Zespołu szkól Rolniczych w Trzepowie - obiekt w Górach". Łączna wartość emisji wynosi 11 mln zł. Obligacje wyemitowane zostaną w następujących seriach: w roku 2001: 3-letnie na kwotę (...)
»