Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Aquanet pomaga gadom i pł(...)

Siatki ochronne pojawiły się na kratkach wentylacyjnych kanalizacji w Poznaniu. To rozwiązanie ratuje życie płazom i gadom występującym w okolicach Drogi Dębińskiej. Latem poznański Aquanet otrzymał informację od Fundacji Na Straży Przyrody, że do kanałów przedostają się płazy. Chodziło o kratki wentylacyjne służące do wentylacji komór na rurociągu tłocznym, zlokalizowane przy ul. Droga Dębińska. Jak podkreślają przyrodnicy, na rumowiskach przy drodze masowo występuje jaszczurka(...)
»

Wyzwania polskiego sektor(...)

Polska jest krajem, w którym występuje deficyt wody, a sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że nasze zasoby cechują się dużą zmiennością sezonową i nierównomiernością rozmieszczenia terytorialnego. Wspomniane zasoby są niskie i wynoszą zaledwie ok. 1500 m3/rok/mieszkańca, co stanowi zaledwie ok. 36% średniej europejskiej. Ponadto stan ekologiczny naszych największych rzek – Odry i Wisły, które są źródłem wody do picia dla wielu mieszkańców Polski – na przew(...)
»