Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Spada tempo wzrostu budow(...)

Spada tempo wzrostu budownictwa mieszkaniowego W 2018 r. oddano do użytkowania o 3,3% więcej mieszkań niż rok wcześniej. Oznacza to jednak znaczny spadek dynamiki wzrostu liczby mieszkań, ponieważ w roku 2017 wzrost wynosił 9,1%. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Ale spadek dynamiki wzrostu jest tu jeszcze większy.(...)
»

Odbiór i zagospodarowanie(...)

Jak kształtuje się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych? Jaki jest zakres regulacji aktu prawa miejscowego? Do czego zobowiązana jest rada gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi? Zgodnie z pierwotną treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2016 r. poz. 250, ze zm.) i przepisem (DzU z 2012 r. poz. 391), „rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczeni(...)
»