Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

W obiektywie(...)

Europejski Kongres Gospodarczy 16-18 maja, Katowice    (...)
»

Uwarunkowania słonecznego(...)

Specyficzna struktura fizykochemiczna osadów ściekowych sprawia, że nawet po ich mechanicznym odwodnieniu wciąż zawierają ponad 70% wody. Ich ostateczne zagospodarowanie na tym etapie przetworzenia nastręcza wielu problemów (transport, składowanie). Suszenie słoneczne wydaje się najprostszą i najtańszą w eksploatacji technologią redukcji masy osadów ściekowych, mogącą zracjonalizować gospodarkę osadową małych i średnich oczyszczalni ścieków. Tempo (...)
»