Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Warte naśladowania(...)

W kwietniu 2003 r. Polsko-Niemiecka Komisja Sąsiedzka ds. Ochrony Środowiska pozytywnie rozpatrzyła propozycję pilotażowego projektu: „Zintegrowany System Gospodarki Odpadami w Województwie Mazowieckim”, którego celem jest wdrożenie systemu gospodarki odpadami w gminach powiatów pułtuskiego i makowskiego. Powołana została Rada Programowa Projektu w składzie: M. Sobiecki, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej MŚ (szef Rady), I. Przyborska, radca ministra środowis(...)
»

Kreatywnie o śmieciach(...)

Realizując statutową działalność, każda z organizacji odzysku ponosi odpowiedzialność za poziom i skuteczność systemu recyklingu, w jakim uczestniczy, a poprzez swe działania zobowiązana jest do podnoszenia świadomości społeczeństwa w ramach ochrony środowiska. W myśl tego Eko Cykl Organizacja Odzysku SA od ponad czterech lat prowadzi rozbudowaną działalność edukacyjną w zakresie propagowania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Ta część aktywności firmy ma charakter non-profit i stanowi (...)
»