Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Szanse paliw z odpadów(...)

Trudno dziś jednoznacznie określić, jaka będzie przyszłość paliw z odpadów. Podczas największej w Polsce konferencji dotyczącej rynku paliw SRF eksperci przedstawili różne rozwiązania techniczne i biznesowe w tym zakresie oraz dyskutowali o tym, w którym kierunku będzie ewoluowała branża. Już niemal tradycją jest, że w Chorzowie w gronie największych specjalistów z sektora odpadowego dyskutuje się o problematyce paliw alternatywnych. Tam bowiem już po raz trzeci odb(...)
»

od redaktora(...)

Energia odnawialna, obok zwiększenia efektywności oraz zmniejszenia zużycia energii, odgrywa kluczową rolę w europejskiej strategii zrównoważonej polityki energetycznej. Można uznać, że ogólny kierunek polityki energetycznej i ekologicznej na poziomie Europy został ustalony. Najważniejsze założenia zawarto w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Każdy kraj otrzymał swój cel. Ten dla Polski to udział 15% energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii. W(...)
»