Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

  Efen (Fn), to nowo odkryty pierwiastek, który po latach starań dopełnia tablicę Mendelejewa! Jak się okazuje, jego obfite pokłady zalegają na terenach prawie całej Polski.   Odkrycie to może pomóc uniezależnić nasz kraj od dostaw wyczerpujących się surowców, w szczególności coraz droższych paliw energetycznych, takich jak ropa czy gaz. Jak obliczyli naukowcy z Instytutu Getza, wydobycie efenu jest stosu(...)
»

Metan – wzrost rangi jego(...)

Polska od 2007 r. uczestniczy w pracach powstałego trzy lata wcześniej międzynarodowego porozumienia Methane to Markets Partnership (M2M). Na spotkaniu ministerialnym, odbywającym się w Mexico City w październiku ubiegłego roku porozumienie M2M zostało rozszerzone o nowe zadania i podniesiono jego rangę, jednocześnie zmieniając nazwę na Global Methane Initiative (GMI). Celem GMI jest międzynarodowe, wspólne działanie na rzecz redukcji emisji i energetyczn(...)
»