Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Polielektrolity a oczyszc(...)

  Polielektrolity (wysokocząsteczkowe polimery organiczne) są stosowane w oczyszczaniu wody od 1950 r. Wyróżnia się polielektrolity naturalne i syntetyczne. Te pierwsze wytwarzane są najczęściej ze skrobi, natomiast syntetyczne uzyskiwane są w wyniku polimeryzacji monomerów organicznych o niewysyconych wiązaniach1-3.   Ze względu na rodzaj grup jonotwórczych polielektrolity dzieli się na: niejonowe, anio(...)
»

Wydarzenia (...)

Nowoczesne ogrody [pod naszym patronatem] Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa we współpracy z koordynatorem projektu „Zamień szare na zielone” zaprasza na seminarium „Ogrody na ścianach i dachach jako element systemu przyrodniczego miasta”. Odbędzie się ono 12 marca br. w Warszawie w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Lipowej 4. W roli prelegentów wystąpią m.in. dr inż. Kinga Zinowiec-Cieplik z Wydzia(...)
»