Wszystkie artykuły w kategorii: "Europejska ochrona środowiska"

Polecane artykuły:

Gospodarka pofermentem z (...)

Ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne omawiana pozostałość może być wykorzystywana na wiele sposobów, w tym jako wartościowy nawóz, wpisując się w gospodarkę obiegu zamkniętego. Produkcja i charakterystyka pofermentu Konieczność systematycznego zwiększania poziomu energii odnawialnej dla krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań w zakresie ochrony środowiska. Zagadnienie to dotyczy zarówno organów administracji(...)
»

Rolnictwo dla energetyki(...)

Perspektywy wyczerpania się paliw kopalnych oraz obawy o stan środowiska naturalnego wpłynęły na zwiększenie zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Biomasa jest potencjalnie największym możliwym do wykorzystania źródłem energii odnawialnej. Obecnie biomasę stałą w Polsce pozyskuje się głównie z odpadów: leśnych, przemysłu drzewnego, zieleni miejskiej, segregowanych odpadów komunalnych oraz z plantacji roślin energetycznych. W niedalekiej przyszłości biomasa pochodząca z plantacji(...)
»