Wszystkie artykuły w kategorii: "Europejska ochrona środowiska"

Polecane artykuły:

Zanieczyszczenie wód grun(...)

W ostatnich latach obserwowany jest dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Na terenie całego kraju atrakcyjnie położone lub przyległe do miejscowości działki rolne nagminnie zamieniane są na działki budowlane, na których jak grzyby po deszczu wyrastają domy jednorodzinne, pensjonaty, agroturystyki, zajazdy i inne.   Przy modernizowanych i rozbudowywanych drogach powstają liczne motele, restauracje, miejsca rekreacji, stacje obsługi i(...)
»

Warunki ramowe energetycz(...)

Postępujący wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest częścią światowej strategii mającej na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla, przy czym szczególne znaczenie ze względu na łatwą dostępność ma biomasa. Z uwagi na opodatkowanie energii, wzrost cen ropy naftowej i zmiany w świadomości ekologicznej biomasa jako źródło energii także i w Polsce zyskuje na znaczeniu. Oprócz rozdrobnionego drewna niewykorzystywanych dotąd gatunków drzew leśnych, dalszym potencjalnym materiałe(...)
»