Wszystkie artykuły w kategorii: "Energia"

Polecane artykuły:

Nowe poziomy odzysku i re(...)

Dyrektywa 2005/20/WE1 i jej transpozycja do prawa polskiego Zagadnieniu odpadów opakowaniowych na płaszczyźnie wspólnotowej jest poświęcona dyrektywa 94/62/WE2 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. W prawie polskim tę dyrektywę transponuje ustawa o obowiązkach przedsiębiorców3. Jednym z podstawowych założeń wymienionych aktów prawnych jest obowiązek osiągania przez podmioty objęte zakresem ich regulacji odpowiednich poziomów(...)
»

Listy do redakcji(...)

Po opublikowaniu w majowym wydaniu PK artykułu autorstwa prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kuliczkowskiego do redakcji wpłynął list z firmy Wavin Metalplast-Buk, którego skrót prezentujemy poniżej. Zwracamy się do Państwa z prośbą o sprostowanie informacji zawartych w artykule pt. „Nowe rozwiązania rur polietylenowych” (…), dotyczących produkowanych przez Wavin poli(...)
»