Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W Sejmie o standardach us(...)

Pod koniec marca br. poseł Józef Cepil zgłosił interpelację do ministra środowiska w sprawie potrzeby ustalania standardów uporządkowania rynku odpadów. W swym wystąpieniu poseł trafnie zauważył, że „Nie zawsze należy godzić się na wyłączne warunki gmin, ale też nie można dać przedsiębiorcom pełnej swobody na tym rynku. Muszą oni spełniać określone standardy związane z ochroną środowiska. Należałoby więc opracować standardy, których firmy oczyszczające z(...)
»

Na półmetku - Plebiscyt n(...)

Jak informowaliśmy w wydaniu czerwcowym, znamy już osoby nominowane do tytułu Dyrektora Roku 2003 Zakładu Oczyszczania Miasta. Plebiscyt ten jest organizowany przez „Przegląd Komunalny” we współpracy z Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Krajową Izbą Gospodarki Odpadami oraz Polską Izbą Gospodarki Odpadami. Poniżej prezentujemy sylwetki pierwszych trzech spośród kandydatów do zaszczytnego tytułu. Na głosy, które można składać na specjalnych kartach (załączone do(...)
»