Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mechaniczne odwadnianie o(...)

Mechaniczna przeróbka osadów ściekowych jest problemem nabierającym coraz większego znaczenia, z uwagi na fakt, że eksploatatorom oczyszczalni ścieków coraz trudniej znaleźć odbiorców i drogę do ostatecznego zagospodarowania źle ustabilizowanych i słabo odwodnionych osadów ściekowych. Z tego powodu w ostatnich kilkunastu latach powstały pierwsze instalacje do termicznej przeróbki i utylizacji osadów ściekowych, a budują się lub są już zapr(...)
»

Potrzebny rzeczoznawca(...)

Zakładanie nowych parków, skwerów czy zieleni przyulicznej związane jest z coraz większymi kosztami finansowymi. Zdając sobie z tego sprawę, należy zwrócić uwagę na jakość wykonywanych robót i używanego materiału. Rażące niedociągnięcia i zaniedbania zarówno pod względem wykonawstwa, jak i wartości użytego materiału składają się na nie zawsze zadowalający efekt końcowy. W tej sytuacji ważną rolę może odegrać rzeczoznawca terenów zieleni, który poniesie odpowiedzialność za całe zlecen(...)
»