Programy naprawcze

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-10
  DRUKUJ
Marek Górski

Programy naprawcze są nową instytucją w systemie prawa ochrony środowiska, wprowadzaną głównie dla wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa wspólnotowego. Służyć mają wykonywaniu obowiązków związanych z ochroną jakości środowiska. Obowiązek opracowania, przyjęcia i wykonania programu powstawać będzie z chwilą stwierdzenia naruszenia standardów jakości środowiska, w przypadkach określonych ustawą.


Regulacje prawne dotyczące programów składają się z dwóch części - ogólnych przepisów określających ich charakter, wymagań dotyczących podstaw przyjęcia i treści (art. 84 p.o.ś.) oraz przepisów szczegółowych regulujących podstawy przyjęcia i szczegółowe wymagania dotyczące konkretnego programu, związanego z ochroną określonego elementu środowiska i naruszeniem danego standardu. Przepisy szczegółowe zaw [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus