Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Siła wiatru dla wody(...)

Sandomierz oraz okoliczne miejscowości położone na terenie kilku sąsiednich gmin zaopatrywane są w wodę z ujęcia „Romanówka”. Jest ono zlokalizowane w odległości ok. 14 km od granic miasta w kierunku północnym. Pozyskuje się z niego wody podziemne z poziomu trzeciorzędowego – jurajskiego. Eksploatację ujęcia rozpoczęto w 1976 r. W kilku wsiach znajdują się również studnie, z których czerpana jest woda. Jej pobór odbywa się przy pomocy pomp głębinowych, zamontowa(...)
»

Informator(...)

Żółte i czerwone Klub PO zgłosił 22 stycznia br. w Sejmie poprawki do projektu nowelizacji Prawa energetycznego, przedłużające do końca 2018 r. system wsparcia dla instalacji energetycznych pracujących w kogeneracji (żółte i czerwone certyfikaty). Certyfikat nr 1 W wyniku przeprowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki przetargu Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) otrzymały świadectwo efektywności energetycznej, czyli tzw. (...)
»