Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Gminy pod lupą(...)

NIK sprawdzała gospodarowanie nieruchomościami w gminach o walorach turystycznych. Kontrolą objęto 24 urzędy gmin w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim. W 10 przypadkach, czyli w 41,7%, wydawane decyzje nie były zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kontrola NIK-u wykazała nieprawidłowości ze zbywaniem nieruchomości. Dotyczyło to aż 79,2% kontrolowanych gmin. Naruszenia obejmowały głównie procedury oraz zasady go(...)
»

Ekologiczny plac zabaw(...)

Ekologiczny plac zabaw Sopocki ekologiczny plac zabaw na Błoniach powstał w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców okolicznej zabudowy wielorodzinnej, jak i całego miasta. Aktualnie wdrażane są koncepcje dalszego przeobrażania tutejszych nieużytków w rozległy park rekreacyjno-wypoczynkowy, którego obecny plac zabaw będzie zaledwie częścią. Ekologiczny plac zabaw może być wspaniałym miejscem obcowania z naturą bez konieczności wyjazdu poza mias(...)
»