Nowe wymagania jakościowe stawiane wodzie do picia w Polsce

wydany w Przegląd Komunalny – 2001-1
  DRUKUJ
Jacek Nawrocki, Jerzy Siepak, Jerzy Zerbe

Wprowadzenie do przepisów prawnych nowych substancji, wraz z dopuszczalnymi ich stężeniami, powinno być poprzedzone długim (trwającym około 3 lata) okresem przystosowawczym, pozwalającym stacjom uzdatniania wody na dostosowanie się do nowych wymagań, a laboratoriom opanowanie nowych metod analizy. Szkoda zatem, że omawiane rozporządzenie weszło w życie dwa tygodnie po opublikowaniu.

Na początku września 2000 r. opublikowano od dawna oczekiwane, nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia definiujące wymagania jakościowe stawiane przede wszystkim wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze1. Rozporządzenie to określa:
· warunki, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarstw domowych, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów produkuj [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus