Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Forum Recyklingu(...)

Już po raz czwarty podczas Targów POLEKO miało miejsce Forum Recyklingu. W tym roku jego tematem przewodnim był „Recykling odpadów – prawo, technologie, doświadczenia”. Jednak każdy z trzech dni Forum poświęcony był innej tematyce recyklingowej: od odzysku i recyklingu opakowań po odzysk i recykling elektroniki i samochodów. Organizatorami trzydniowego bezpłatne(...)
»

Wypis i wyrys z miejscowe(...)

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo wglądu do m.p.z.p. i uzyskania z niego wypisu i wyrysu bez dodatkowych wymogów. Wiąże się to z założeniem poszerzania dostępu do informacji o aktach planistycznych, niezbędnego chociażby w kontekście podwyższania kapitału społecznego na szczeblu lokalnym. Jednakże instytucja uzyskania wypisu i wyrysu z m.p.z(...)
»