Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Oczekiwana nowelizacja Cz(...)

W kraju trwają przygotowania do podjęcia nowych wyzwań, jakie niesie za sobą unijna perspektywa finansowa 2014-2020. Niemałą rolę w tym zakresie odegra jakość polskiego prawodawstwa. Aby właściwie wykorzystać przyznane Polsce środki, a potem rozliczyć przedsięwzięcia, w których udział będą miały dotacje (a także tzw. instrumenty inżynierii finansowej), konieczne jest przewidzenie i określenie możliwości i ograniczeń, jakie wynikają z całokształtu polskiego prawa. Wi(...)
»

Wspólnie o odpadach(...)

Działania informacyjno-edukacyjne są ważnym elementem organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy. Obowiązek ich prowadzenia przez samorządy wynika z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Modyfikacja systemu zagospodarowania śmieci to jedna z największych zmian wprowadzonych w naszym kraju w ostatnich latach, gdyż swoim zasięgiem objęła  wszystkich mieszkańców. Jej celem jest spowod(...)
»