Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Chlorek poliglinu w likwi(...)

Wybudowana w Lubaniu oczyszczalnia typu KA/FR niemieckiej firmy Krüger Abwasser-Anlagen umożliwia biologiczne, zintegrowane usuwanie związków organicznych, azotu i fosforu w niskoobciążonym procesie osadu czynnego. Układ technologiczny stanowią: punkt zlewny i zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, krata rzadka, osadnik Imhoffa, reaktor biologiczny z osadem czynnym zespolony z „kieszeniowym” osadnikiem wtórnym, stacja odwadniania osadu („workown(...)
»

Błędy w projektowaniu i m(...)

Opracowanie prezentuje wybrane błędy, które są popełniane na etapie realizacji inwestycji (montaż systemów sanitarnych), a także podczas późniejszej eksploatacji. Niektóre z nich powstają już w fazie projektowania,lecz uwidaczniają siędopiero po ukończeniu inwestycji. Autor na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji omawia wybrane błędy i wskazuje, jak ich uniknąć. Krytyka dotyczy nie tylko realiów polskich, ale(...)
»