Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Projekt „Elektroodpady w (...)

Niektórzy uczestnicy rynku są już stosunkowo dobrze poinformowani (recyklerzy, zbierający, przetwarzający), jednak istnieją jeszcze podmioty, do których nigdy nie dotarł skuteczny przekaz. Są to m.in. gminy i punkty serwisowe RTV/AGD oraz sami konsumenci. Jak podaje raport Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w Polsce w 2011 r. zebrano tylko 3,5 kg elektroodpadów na jednego mieszkańca1. Tym samy(...)
»

Kosze uliczne – nieodzown(...)

Miasto jest jak mieszkanie – tylko skala przestrzeni do zagospodarowania przedmiotami codziennego użytku jest inna. Tak jak mieszkanie wypełnia się meblami o różnej funkcji, konstrukcji i formie oraz wg pewnych ogólnych reguł indywidualnych i gustów, tak również miasto bywa wypełniane „meblami”, przeznaczonymi do organizacji ładu przestrzennego. Logistyka umeblowania miasta, a więc zagospodarowanie jego przestrzeni poszczeg&oacute(...)
»