Wszystkie artykuły w kategorii: "Rozmowa z..."

Polecane artykuły:

Informator(...)

Segregacja w Lublinie W lubelskim Ratuszu odbyło się podsumowanie roku funkcjonowania selektywnej zbiórki w mieście. Przy tej okazji zawarto porozumienie z czterema firmami odbierającymi odpady w sprawie dalszego wprowadzania segregacji śmieci. fot. K. Pniewczuk Porozumienie to dotyczy współpracy w ustawianiu kolejnych pojemników w całym(...)
»

O gospodarce nieruchomośc(...)

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Kaliszu 28 sierpnia 2009 r. pozytywnie zaopiniowano projekt ustaw o gospodarce nieruchomościami, o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, o systemie oświaty, o referendum lokalnym i o podatku od czynności cywilnoprawnych. Członkowie Zarządu wydali pozytywną opinię o projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zwrócili jednak uwagę na konieczność zmiany(...)
»