Wszystkie artykuły w kategorii: "Energia"

Polecane artykuły:

Procedury ocen(...)

Nowelizacja ustawy P.o.ś. Nowelizacja P.o.ś., która weszła w życie 28 lipca 2005 r., zmieniła zasady wykorzystywania informacji uzyskanych w toku procedury oceny oddziaływania na środowisko (o.o.ś.) przedsięwzięć, mogących mieć w tym zakresie znaczący wpływ. Informacje te są obecnie podstawowymi wytycznymi dla kształtowania treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (ś.u.). Decyzja ta powinna precyzyjnie ustalić takie właśnie warunki reali(...)
»

Wyposażenie stacji demont(...)

  We współczesnym świecie coraz więcej ludzkich działań wymaga wsparcia maszyn i narzędzi. Jeżeli chce się zajmować recyklingiem w sposób zorganizowany i na skalę przemysłową, to trzeba dysponować odpowiednimi urządzeniami.   Metoda kompleksowego recyklingu jest niczym innym, jak normalnym procesem produkcyjnym. Aby zapewnić prawidłowe jego funkcjonowanie, potrzebne są maszyny i urządzenia do recyklingu. Zapotrzebowanie na specj(...)
»