Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

100 lat, 100 lat!(...)

W dniach 20-21.10.2011 r. w Politechnice Białostockiej odbyły się uroczystości związane z 60-leciem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Pierwszy dzień był poświęcony nadaniu tytułu honoris causa Politechniki Białostockiej prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Królikowskiemu, który całe życie zawodowe poświęcił dyscyplinie inżynierii środowiska. Z inicjatywą nadania tej najwyższej godności akademickiej A. Królikowskiemu wyszli pracownicy Wydziału Budownictwa i Inżynieri(...)
»

Na dobrej drodze (...)

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonuje już pół roku. Wdrożenie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) było dla samorządów wielkim wyzwaniem. Musiały się one bowiem zmierzyć z wieloma trudnościami. Mimo obaw i sceptycznych głosów gminy radzą sobie z realizacją tego zadania. Choć dla niektórych przedstawicieli branży nadal jest zbyt wcześnie na formułowanie wniosków, od pewnego czasu pojawiają się oc(...)
»