Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Budynek pasywny – jak go (...)

Koncepcja budynku pasywnego została opracowana przez dr. Wolfganga Feista i prof. Bo Adamsona z Uniwersytetu w Lund. W 1988 r. Stwierdzili oni, że możliwe jest wybudowanie domu, który dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła będzie się mógł obejść bez tradycyjnego systemu grzewczego. W 1991 r. w miejscowości Darmstadt w Niemczech powstał pierwszy czterorodzinny dom pasywny. Przeprowadzone w nim badania potwierdziły, że zużywa on o 90% mniej ciepła n(...)
»

Źródła antropogeniczne(...)

Wielkoskalowe skażenia ze źródeł antropogenicznych mogą dotyczyć regionów, a nawet objąć całą kulę ziemską. Przykładem mogą być zmiany klimatu wywołane emisją gazów i pyłów przez przemysł, energetykę, instalacje komunalne i transport. Ich skutkami mogą być takie zjawiska, jak globalne ocieplenie, kwaśne deszcze czy dziura ozonowa. W dłuższym horyzoncie czasowym powodują one negaty(...)
»