Najnowsze artykuły

Jaki będzie przyszły budż(...)

Wieloletnie Ramy Finansowe – MFF – będą filarem rozwoju Unii Europejskiej w kolejnych latach, stąd konieczny jest udział w konsultacjach, wyrażanie opinii i stanowiska europejskiego sektora usług wodociągowych. Wieloletnie Ramy Finansowe (ang. Multiannual Financial Framework – MFF) wyznaczają limit rocznych budżetów ogólnych Unii Europejskiej. Określają, ile środków rocznie Unia ma do dyspozycji ogółem, a ile na poszczególne dziedziny, by w co najmniej 5-letnim okre(...)
»

Ekologia po amerykańsku

Pobyt w Stanach Zjednoczonych Ameryki to konfrontacja wyobrażeń o tym kraju i rzeczywistości. Również pod kątem ekologii. Miałem tę możliwość całkiem niedawno i choć nie ekologia była motywem wyprawy, przyglądałem się jej uważnie. Nie wygląda ta amerykańska ekologia jakoś jednoznacznie. Ani pozytywnie, ani negatywnie. To dość skomplikowany obszar zagadnień, różny od szczebla zaangażowania. Z jednej strony USA przodują w produkcji technologii środowiskowych, ale(...)
»

Wiele pytań w sprawie BD(...)

W strukturach PIGO pod koniec ubiegłego roku powołana została Komisja ds. wdrożenia i funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wypracowane dotychczas przez to gremium wnioski i zagadnienia wymagające rozstrzygnięć przekazane zostały do Ministerstwa Środowiska. W pracach Komisji uczestniczy 11 przedstawicieli różnych sektorów gospodarki odpadami (komunalnymi, przemysłowymi, niebezpiecznymi, opakowaniowymi, zużytym sprzę(...)
»

Potrzeba więcej czasu

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich w Dąbrowie Górniczej przyjęto kilka stanowisk dotyczących projektów ustaw, m.in. o wspieraniu nowych inwestycji, transporcie publicznym, finansach publicznych oraz o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu. W stanowisku w sprawie projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji ZMP zwraca uwagę, że całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych w stosowaniu wsparcia pu(...)
»

Efektywny system wsparci(...)

Konsultacje projektu systemu wsparcia kogeneracji zakończyły się 20 kwietnia. Czy Polsce uda się uchwalić ustawę i notyfikować ją w KE, tak aby weszła w życie z początkiem 2019 r.? Brak nowego systemu hamuje procesy inwestycyjne dla budowy nowych źródeł wytwórczych i generuje niepewność po stronie operatorów istniejących jednostek kogeneracji co do możliwości ich funkcjonowania po 2018 r. Nowy system wsparcia kogeneracji ma zastąpić aktualny mechanizm bazujący (...)
»

VI Kongres Urbanistyki P(...)

Kongresy Urbanistyki Polskiej organizowane są przez TUP co trzy lata, stanowiąc platformę dyskusji o najważniejszych wyzwaniach dla miast. Tegoroczne spotkanie, które odbędzie się 20-22 czerwca w Gdyni, nosi tytuł „Jutro miasta – miasto jutra”. Zostanie na nim dokonana analiza zmian zachodzących we współczesnym świecie, wpływających na przyszłość naszych miast. Kongres adresowany jest do wszystkich, którym bliskie są sprawy urbanistyki i architektury, pozwalają(...)
»

Czy polscy, rodzinni prz(...)

Bez interwencji ustawodawcy niemożliwe jest nie tylko osiągnięcie celów strategicznych gospodarki odpadami – nie mówiąc już o odmienianej chyba przez wszystkie przypadki „gospodarce o obiegu zamkniętym” – ale także przetrwanie na rynku małych i średnich, prywatnych przedsiębiorców z branży. Ostatnio przez Polskę przetacza się fala kongresów, spotkań i dyskusji, na których nie brakuje także tematyki związanej z gospodarką odpadami. Wkrót- ce ma być gotowy proj(...)
»

Zyskaj prestiżowy tytuł P(...)

W tym roku uczestnicy konkursu – zarówno firmy, gminy, jak i instytucje – powalczą o tytuł Promotora Czystej Energii po raz piętnasty! Ten prestiżowy konkurs ma na celu wyróżnienie osób, kampanii i inwestycji, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju energetycznego m.in. poprzez tworzenie odnawialnych źródeł energii. Konkurs jest organizowany  od 2003 r. (do 2016 r. jako Promotor Energetyki Odnawialnej) – początkowo przez redakcję czasopisma „Czy(...)
»

Polecane artykuły

Kalendarium

(...)
»

Alokacja pomiarów hydraul(...)

Uzasadnienie rozważania problemu rozmieszczania pomiarów wielkości hydraulicznych w powiązaniu z zagadnieniem estymacji tych wielkości opiera się na dwóch przesłankach. Pierwsza z nich to powszechne dążenie przedsiębiorstw wodociągowych do posiadania symulacyjnego modelu sieci, zaś druga to niskie nasycenie sieci wodociągowych pomiarami i obserwowane próby zmiany tej sytuacji przez instalowanie nowych punktów pomiarowych. (...)
»