Najnowsze artykuły

„Zero Waste” a bioodpady

„Zero Waste” a bioodpady Idea „Zero Waste” wymaga bardzo jednoznacznego wyjaśnienia, czy należy ją rozumieć dosłownie, czy jest to tylko przenośnia, bo różnice w rozumieniu wywołują poważne konsekwencje. Od pierwszych chwil, kiedy usłyszałem o idei „Zero Waste”, targały mną ambiwalentne odczucia. Z jednej strony kierunek, by zredukować ilości powstających odpadów do zera, jest ekologicznie pociągający, z drugiej zaś odzywał się we mnie pra(...)
»

Odpady pod dachem proble(...)

Odpady pod dachem [l1] problemem głównie dla małych firm Obowiązek magazynowania odpadów pod dachem ma stać się jednym z narzędzi walki z patologiami. Eksperci branży odpadowej przekonują, że może okazać się tylko kolejnym kosztotwórczym rozwiązaniem, które wyrządzi więcej szkody niż pożytku. W pierwszych dniach lutego na stronie Rządowego Centrum Legislacji (...)
»

Nie tylko pojazdy elektry(...)

Alternatywa dla elektromobilności Pojazdy elektryczne swoje miejsce znalazły w obowiązującym prawie głównie dzięki Ustawie z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wiążemy z nimi wielkie nadzieje, ale czy jesteśmy na nie skazani? Wprowadzane do seryjnej sprzedaży pojazdy elektryczne budzą w nas coraz większe zainteresowanie. Barierami nadal pozostają ceny oraz niewystarczająca infrastruktura ładowania, jednak ni(...)
»

Szykują się zmiany w usta(...)

Szykują się zmiany w ustawie o elektromobilności Wypracowanie stanowiska dotyczącego rozbieżności między terminami wprowadzenia do użytku pojazdów z napędami alternatywnymi oraz terminami budowy i oddania do użytku deklarowanych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych punktów ładowania i stacji tankowania gazu było głównym celem spotkania, które odbyło się 28 lutego br. w Ministerstwie Energii. Na zaproszenie Ministerstwa E(...)
»

Drogo nie znaczy lepiej

Drogo nie znaczy lepiej Zapowiadany latem 2018 r. „pakiet odpadowy” to nie tylko zmiany w ustawie o odpadach i ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, ale przede wszystkim zupełnie nowe rozporządzenia wykonawcze. Dla każdego praktyka zawarte w nich przepisy mają znaczenie zasadnicze, ponieważ są zbiorem szczegółów, a, jak wiadomo, to w nich tkwi przysłowiowy diabeł. Gruntowna analiza kluczowych rozporządzeń lub projektów dotyczących m.in. (...)
»

Krajowy Plan na Rzecz Ene(...)

Krajowy Plan na Rzecz Energii I Klimatu na lata 2021-2030 Konsultacje dokumentu pod nazwą Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) zakończyły się 18 lutego br. Swoje uwagi w imieniu branży ciepłowniczej zgłosiła nasza Izba, podkreślając m.in., że określone w projekcie krajowe cele mogą być zbyt niskie w stosunku do celów zawartych w polityce energetyczno-klimatycznej całej Unii. (...)
»

Nowa perspektywa finansow(...)

Nowa perspektywa finansowa coraz bliżej Obecnie zmagamy się z problemami, jak zagospodarować środki unijne z obecnej perspektywy 2014-2020, a mimo to już zaczynają się prace nad rozdziałem środków z nowej perspektywy – 2021-2027. Spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, dotyczące określenia priorytetów rozdziału środków z Funduszu Spójności dla branży wod-kan w nowej perspektywie, odbyło się 5 lutego br. w Warszawie(...)
»

Kierunki rozwoju ciepłown(...)

Kierunki rozwoju ciepłownictwa lokalnego Przemiany gospodarcze, zapoczątkowane w 1989 r., poskutkowały likwidacją wielu gałęzi przemysłu – emitenta szkodliwych substancji. Jakość powietrza systematycznie rosła do 2000 r. Natomiast w ciągu ostatnich lat normy jakości powietrza w Polsce znów są przekraczane, zmieniła się jedynie struktura generowania zanieczyszczeń. Według Raportu Europejskiej Agencji Środowiska1, zanieczyszczenia(...)
»

Polecane artykuły

Kongres przez duże K

Już po raz trzeci odbył się Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power. Tegoroczną edycję przygotowano w Warszawie w hotelu Hilton, w dniach 5-6 października, pod patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz polskiej prezydencji w Radzie UE. Organizatorami byli: Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawianej (PIGEO), Fundacja REO oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Na dwudniowy Kongres Green Power złożyło się pięć Ses(...)
»

ZSEE – koniec początku cz(...)

Dobiega końca przygotowanie nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Zamyka się tym samym trzyletni prolog w wyścigu o górę elektronicznych odpadów. Ponad rok trwały konsultacje społeczne i resortowe. Parlament zajął się projektem rządowym natychmiast po jego otrzymaniu i narzucił iście stachanowskie tempo procedowania. Dzięki temu prawdopodobnie od 1 stycznia 2009 r., będzie wi(...)
»