Najnowsze artykuły

Od Redaktora

Smart city stało się modnym określeniem. Mam wrażenie, że szyld dla niektórych stał się ważniejszy niż realizowanie oczywistych zadań. Uruchomienie rządowego programu „Czyste Powietrze” oraz zbliżający się Szczyt Klimatyczny COP24 to z pewnością najistotniejsze tematy, którymi żyje obecnie branża związana z szeroko pojętą ochroną środowiska. Michał Kurtyka, wiceminister środowiska, jest przekonany, że COP24 będzie najbardziej historycznym i ambitnym, jeśli chodzi o (...)
»

Kalendarium

13–14.10.2018, Toruń Jesienny Kiermasz Ogrodniczy 2018 Organizator: URBITOR Info: 56/612-02-61; centrumtargowe@urbitor.pl; www.urbitor.pl   17-19.10.2018, Beskid Śląski XII konferencja „Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych” Organizator: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska Info: 32/237(...)
»

Okiem praktyka

Co dalej z polskim recyklingiem? Uczestnicząc w konsultacjach zmian przepisów prawa odpadowego, wywołanych częstymi pożarami magazynów odpadów, dochodzę do wniosku, że przedstawiciele Ministerstwa Środowiska nie odkryli pierwotnej przyczyny powstawania tych pożarów. Podpowiem wprost: odpady się palą, bo ich recykling się nie opłaca! Od lat wprowadzane są regulacje, które skupiają się na nieistotnych szczegółach, a nie na udrażnianiu zatoró(...)
»

Potrzebna nowa ustawa kor(...)

31 sierpnia br. ukazał się projekt długo zapowiadanej nowelizacji ustawy o zmianie u.c.p.g. Oprócz zapowiadanych wcześniej przez Ministerstwo Środowiska zmian znalazło się tam wiele nowych rozwiązań. Z praktycznego punktu widzenia liczyliśmy jednak raczej, że zostanie przygotowana nowa ustawa korygująca założenia gminnego systemu gospodarki odpadami tak, aby był on dostosowany do obecnych warunków i potrzeb. KIGO popiera rozwiązania dotyczące wprowadzenia oddzielnyc(...)
»

PGK Koszalin – edukacja e(...)

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zaprosiło mieszkańców regionu na coroczny Dzień Otwarty, który zorganizowano tradycyjnie w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie. Goście mogli zwiedzić nowoczesną instalację odzysku i przetwarzania odpadów. W zakładzie, który powstał dokładnie 40 lat temu, spółka zainwestowała kilkadziesiąt milionów złotych w najnowocześniejszą technologię umożliwiającą zagospodarowanie odpadów zgodnie z najbardziej rygorystycznymi przepis(...)
»

(Nie)oczekiwana zmiana w (...)

Koniec lata przyniósł odpadowej branży zaskakujący projekt nowelizacji u.c.p.g. Zaskakujące są nie tyle proponowane zmiany, których kierunek był wcześniej przez resort środowiska sygnalizowany, co fakt, że ponownie mamy do czynienia ze zmianą ustawy, a nie ustawą napisaną od nowa. Potrzeba zmian tej ważnej ustawy postulowana była zarówno przez branżę, jak i przez stronę samorządową od dawna. Szkoda jednak, że zamiast prac nad nowym dokumentem mamy liczne i kardynaln(...)
»

URE – model regulacji wym(...)

System regulacji cen ciepła systemowego jest niedoskonały. Wzrost kosztów niezależnych od przedsiębiorstw ciepłowniczych prowadzi do niskiej rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych (spadek rentowności o 3 punkty procentowe w 2017 r.), co ogranicza inwestycje niezbędne do sprostania restrykcyjnym wymaganiom UE oraz zmniejszenia smogu. Prezes Urzędu regulacji Energetyki (URE) widzi potrzebę zmian i zapowiada, że wkrótce zaproponuje rozwiązanie uelastyczniające mode(...)
»

Krytyczne stanowisko doty(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami zgłosiła do Ministerstwa Środowiska prawie 30 uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 28 sierpnia 2018 r. Izba pozytywnie oceniła m.in. przewidzianą w projekcie likwidację ryczałtowego rozliczania przez gminy usług w zakresie odbierania oraz zagospodarowania odpadów. Dla uczciwej konkurencji Jest to, w opinii PIGO, zmiana s(...)
»

Polecane artykuły

Zarządzanie parkowaniem

Samochody osobowe zajmują większość powierzchni ulic, mimo że realizujemy nimi mniejszą część podróży niż transportem publicznym. Pozostają bez ruchu przez 95% czasu – zajmując wartościową powierzchnię ulic, która mogłaby być wykorzystana bardziej efektywnie i bardziej sprawiedliwie. Wiele instytucji życia publicznego i wielu entuzjastów motoryzacji domaga się zwiększenia liczby miejsc do parkowania w budynkach (w wielopoziomowych parkingac(...)
»

Ochrona środowiska w inwe(...)

Linia napowietrzna, z uwagi na swoją wymaganą długość, przekraczającą często kilkadziesiąt kilometrów, musi przecinać tereny o różnym przeznaczeniu i odmiennych walorach krajobrazowych. Decyzja dotycząca wyboru trasy przebiegu linii jest więc zawsze kompromisem pomiędzy koniecznością zachowania cennych walorów środowiska otaczającego linię a możliwościami technicznymi i finansowymi. Wynikiem takich właśnie kompromisów jest fakt, iż linie elektroene(...)
»