Najnowsze artykuły

Bój o efektywność kadry

Bój o efektywność kadry Nowy sposób przyjmowania taryfy za wodę i ścieki, postępujący wzrost cen w przetargach na odbiór odpadów i ogrom inwestycji w ostatnich latach – to wszystko spowoduje, że przedsiębiorstwa działające w sektorze komunalnym będą zmuszone walczyć o jak najlepszą kadrę, jednocześnie pilnując kosztów. Jak to robią najlepsi? Nie ulega wątpliwości, że za przedsiębiorstwami komunalnymi dobry czas. Ogrom inwestycji widać nie tylko, gdy przemierza się Polskę, ale ta(...)
»

Odpowiedzialność za wykro(...)

  Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa   Esencją ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów są zakazy określonych zachowań wprowadzone trzema wydanymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody rozporządzeniami Ministra Środowiska: z 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, z 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, z 9 paździ(...)
»

Przekroczenie norm nie ty(...)

Dzięki zastosowaniu stałych pomiarów coraz więcej wiemy o wielkości zanieczyszczenia powietrza. Warto się zastanowić, na co jesteśmy narażeni w różnych miejscach naszego pobytu: w mieszkaniu, na ulicy, autobusie, tramwaju, samochodzie, na rowerze, w parku, lesie czy w górach. Wciąż nie wiemy, czy są jakieś miejsca, gdzie można uciec przed zanieczyszczeniami, a przynajmniej znaleźć miejsca o mniejszym skażeniu, zapewniające większe bezpieczeństwo dla zdrowia. (...)
»

Naturalnie Mączkowski

Pytania bez odpowiedzi Jak bumerang wraca dyskusja na temat sensowności rozwoju energetyki atomowej w Polsce. Wszystko za sprawą deklaracji różnych przedstawicieli rządu o tym, że należy rozważać lokalizacje elektrowni jądrowych i scenariusze rozwojowe dla energetyki z uwzględnieniem atomu. Mówiąc szczerze, myślałem, że sprawa energetyki atomowej w Polsce to przeszłość, że mamy jako Polska ambitniejsze plany niż postawienie siłowni jądrowy(...)
»

Kalendarium

6-8.03.2018, Iława Międzynarodowa konferencja „Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej” Organizator: Abrys, Poznań Info: 61/655-81-22; r.woloszczuk@abrys.pl; www.abrys.pl   7.03.2018, Zamość Warsztaty dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w miastach w Polsce Organizator: WWF Po(...)
»

IGCP w unijnych trylogach(...)

IGCP w unijnych trylogach nad dyrektywą OZE Rozpoczęły się negocjacje pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz Radą Unii Europejskiej (tzw. trylogi) mające na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii przyszłego kształtu dyrektywy OZE. Prace mają potrwać od 27 lutego do czerwca br. IGCP aktywnie włączyła się w proces prac legislacyjnych. IGCP dąży do wypracowania dla Polski najbardziej optymalnych zapisów w projekci(...)
»

Groźne zmiany dla samorzą(...)

Groźne zmiany dla samorządów Członkowie Zarządu ZMP na posiedzeniu w Wałbrzychu 26 stycznia br. negatywnie zaopiniowali nową wersję rządowego projektu ustawy o jawności życia publicznego. Już raz zrobili to w stosunku do poprzedniej propozycji regulacji – w grudniu ub.r. W przyjętym wówczas stanowisku opowiedziano się za przejrzystością działania administracji publicznej, ale podkreślano, że nie może się to wiązać z destabilizacją jej funk(...)
»

Definitywnie definicja

Definitywnie definicja Zdecydowana większość przedsiębiorców, przekonana o nieuchronności podatków, płaci je sumiennie, rzadko kwestionując ich zasadność. Podobnie jest w branży wod-kan, gdzie mimo wątpliwości dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, spowodowanych różnymi interpretacjami definicji budynku i budowli, tylko nieliczni występowali na drogę sądową. Wynikało to głównie z dwóch powodów. Pierwszy to zrozumiała niechęć do wcho(...)
»

Polecane artykuły

Europejski rynek pomp cie(...)

Europejski rynek pomp ciepła od 2008 r. przechodził etapy wzlotów i upadków po kilku latach bardzo dynamicznego wzrostu. Wahania rocznej sprzedaży odnotowano zarówno na obszarze całej Unii Europejskiej, jak i w poszczególnych państwach członkowskich. Spadek popytu na pompy ciepła był wynikiem spowolnienia gospodarczego, niepewności związanych z mechanizmami finansowania oraz załamaniem się koniunktury w budownictwie. Od 2012 r. obserwowany (...)
»

Więźniowie sprzątają Wars(...)

Stolica powinna być wizytówką Polski, m.in. w zakresie dbałości o czystość. Niełatwo jest stworzyć perfekcyjny wizerunek miasta, w którym wiele podmiotów odpowiada za utrzymanie porządku, a dodatkowo - a nawet przede wszystkim - mieszkańcy owego miasta stanowią zlepek przyjezdnych, nie czujących z nim żadnej więzi. Przy braku tożsamości z miejscem, łatwo jest rzucić papierek na chodnik czy trawnik, a niedopałek - zamiast do popielniczki w samochodzie - przez okno wprost na ulic(...)
»