Najnowsze artykuły

Czyńcie Ziemię bardziej p(...)

Całkiem niedawno „Tygodnik Powszechny” podał informację, że władze Melbourne nadały wszystkim swoim drzewom adresy e-mailowe, co miało ułatwić mieszkańcom zgłaszanie połamanych gałęzi i konarów zagrażających przechodniom. Jednak, jak wskazuje tygodnik, oprócz raportów w korespondencji szybko pojawiły się listy miłosne. Przez całe wieki człowiek zmagał się z siłami natury. Z czasem opanował umiejętność radzenia sobie z żywiołami. Najnowsza historia ludzkości to pasmo(...)
»

Nowy system realnym zagro(...)

Nowy system realnym zagrożeniem dla samorządów Zniesienie regionalnego systemu gospodarki odpadami, projektowane w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które w opinii Ministerstwa Środowiska, poprzez zwiększenie konkurencyjności i wyeliminowanie praktyk monopolistycznych, ma stać się rozwiązaniem dla rosnących kosztów w gospodarce odpadami w gminach, wzbudza sprzeciw i wiele słusznych kontrowersji.(...)
»

System kaucyjny w polskic(...)

Skup szklanych i plastikowych butelek w każdym mieście? Automaty w każdym większym sklepie? System kaucyjny wydaje się spełnieniem marzeń konsumentów. Co jego ewentualne wprowadzenie może oznaczać dla branży gospodarki odpadami? Analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań, która w 2018 r. powstała na zlecenie Ministerstwa Środowiska, wykazała, że koszty jego wprowadzenia sięgnęłyby 24 mld zł. Mimo wszystko, temat wciąż powraca. Był poruszany m.in(...)
»

Cierpliwość jest bardzo w(...)

Cierpliwość bardzo wskazana O tym, że nastąpią zasadnicze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wiemy co najmniej od listopada 2017 r., kiedy opublikowane zostały założenia do ustawy nowelizującej. Pierwszy projekt ustawy zmieniającej ukazał się pod koniec sierpnia 2018 r. i od tamtej pory zaprezentowanych zostało kilka wersji dokumentu. Obecnie szeroko komentowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czys(...)
»

Polacy nie wiedzą, czym j(...)

Polacy nie wiedzą, czym jest „niska emisja" Polacy niewłaściwie interpretują termin „niska emisja” i w związku z tym nie rozumieją, dlaczego należy z nią walczyć. Smog i niska emisja dla 73% respondentów to wyrażenia przeciwstawne. W kwietniu Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zrealizowała badania na temat znajomości terminologii „niska emisja”. Określenie to powszechnie wykorzystywane jest w nomenklaturze branży ciepłowniczej czy ener(...)
»

ROP, GOZ i SUP czyli o ko(...)

ROP, GOZ i SUP czyli o konieczności zmian Pięciokrotny wzrost dopłat przemysłu do selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych to dopiero początek zmian w ramach wdrażania rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Te pozytywne zmiany są przede wszystkim skutkiem niedawnej nowelizacji Ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Audyty recyklerów ujawniły i skutecznie wyeliminowały nieprawidło(...)
»

Mieszkalnictwo społeczne (...)

Mieszkalnictwo społeczne wg raportu o stanie polskich miast Mimo iż miasta wciąż budują mieszkania komunalne, to ich udział w rynku mieszkań w latach 2009-2016 zmniejszył się z 8% do 6,1% ogółu zasobów mieszkaniowych w Polsce, dług lokatorów wobec miast przekroczył 4 mld zł, a o 17% mieszkań komunalnych można powiedzieć, że ich stan jest fatalny. Powyższe dane wynikają z raportu „Mieszkalnictwo społeczne. Raport o stanie polskich miast”, p(...)
»

Samorządy nie chcą starod(...)

Samorządy nie chcą starodroży W miarę budowy nowych, bezpieczniejszych autostrad drogi lokalne są coraz groźniejsze i dla użytkowników, i dla środowiska. Raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje, że winę za ten stan rzeczy ponoszą władze państwa i sposób przekazywania samorządom przez administrację państwową dróg krajowych. Samorządy nie chcą starodroży, czyli starych dróg krajowych, jakie muszą – zgodnie z przepisami – przejmować po wybud(...)
»

Polecane artykuły

Przeciwdziałanie marnowan(...)

Miliony ton zmarnowanej żywności trafiającej na składowiska odpadów to olbrzymi problem, z którym boryka się nie tylko Polska, ale też cała Europa. Czy i jak można temu przeciwdziałać, oto kluczowe pytanie, na które zwraca się uwagę w gospodarce o obiegu zamkniętym. W pakiecie nowych dyrektyw odpadowych wskazuje się, że już od 2024 r. obowiązywać będzie zbiórka odpadów organicznych. W Polsce została ona wprowadzona już od lipca 2017 r., jednakże teren całego kraju z(...)
»

Czy wyrzucanie pieniędzy (...)

„... Uważamy, iż dla przedmiotowego obiektu jako wysypiska odpadów wiejskich z gminy (...) nie powinny mieć zastosowania przepisy odnoszące się do sposobu zamknięcia i monitoringu składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne. Jest to niewątpliwie sprawa precedensowa, niemniej z uwagi na znaczną ilość podobnych obiektów na terenie województwa i całego kraju wydaje się zasługiwać na dogłębne rozważenie wszelkich jej aspektów...” Powyższy cytat pochodzi z odwołania wój(...)
»