Najnowsze artykuły

Zmiany trzeba wprowadzać,(...)

Z Dominikiem Bąkiem, zastępcą prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o selektywnej zbiórce odpadów rozmawia Marta Siatka. Czy zmiany związane ze standaryzacją selektywnej zbiórki odpadów po 1 lipca 2017 r. przyniosły zamierzony efekt? Jak ocenia Pan działanie tego systemu? Za wcześnie jeszcze na pełne oceny. Nie mamy danych ani wiedzy o ustabilizowanych trendach. Standaryzacja była konieczna, żeby ułatw(...)
»

Segregacja frakcji bio tr(...)

Miało być ekologicznie i ekonomicznie. Planowano, że odpady zielone i kuchenne resztki przetworzone na kompost zasilą pola i ogrody. Zyska środowisko, zyskają właściciele instalacji przetwarzających, zyskają samorządy. Rzeczywistość okazała się znacznie bardziej złożona, a z niejednego szczegółu wychynął diabeł. Obowiązek segregacji odpadów wprowadzono w 2013 roku. Przepisy dokładnie nie określały, w jaki sposób należy ten obowiązek realizować, więc bywało, że rozwi(...)
»

Inspekcja Ochrony Środowi(...)

Jednym z rozwiązań mających przeciwdziałać patologiom w branży odpadowej jest wzmocnienie Inspekcji Ochrony Środowiska. Jak zmieniły się uprawnienia inspektorów? Reakcją Ministerstwa Środowiska na tegoroczną falę pożarów odpadów – szeroko komentowaną w środowisku branżowym oraz w mediach – było opracowanie dwóch projektów ustaw. Zmiany ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw omówione zostały w poprzednim n(...)
»

Decyzja w sprawie oceny w(...)

Ustawowe zapisy dotyczące oceny wodnoprawnej budzą niejasności. Niektóre nieścisłości udało się wyeliminować przy okazji nowelizacji ustawy Prawo wodne. Jedną z form „zgody wodnoprawnej”, wyliczonych w art. 388 ust. 1 Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2017 r. poz. 1566, ze zm.; dalej jako P.w.2017), jest zupełnie nowa w polskim prawodawstwie instytucja prawna w postaci „oceny wodnoprawnej”. Jej ideę omówiono w sierpniowym numerze „Przeglądu Komunalnego”.(...)
»

Przegląd prawa

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.   PROSTO Z WOKANDY   TSUE: litewskie pytanie prejudycjalne w sprawie in house Wniosek Litewskiego Sądu Najwyższego o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas(...)
»

Światowe trendy partycypa(...)

Budżety obywatelskie powstają na świecie już niemal od trzydziestu lat. Od tego czasu zmieniają się tak jak rzeczywistość polityczna, społeczna i gospodarcza, w której obywatele danego miasta żyją i pracują, a jeśli mają możliwości, to projektują je i wprowadzają w życie. Po raz pierwszy budżet obywatelski (BO), inaczej partycypacyjny (z ang. uczestniczyć, z łac. brać udział), powstał w 1989 r. w brazylijskim mieście Porto Alegro z inicjatywy obywateli. W pierwszym (...)
»

Jak ulepszyć budżet obywa(...)

Nie ma jednego uniwersalnego sposobu tworzenia lokalnego budżetu obywatelskiego. Każda gmina ma na to własny pomysł. Mimo coraz większej popularności budżetów partycypacyjnych, można odnieść wrażenie, że idea ta przeżywa kryzys. Czy potrzebujemy poważnych zmian w jego stosowaniu, czy może wystarczą jedynie drobne poprawki? Budżet obywatelski, zwany partycypacyjnym, jest procesem decyzyjnym, podczas którego mieszkańcy miasta, gminy, dzielnicy(...)
»

Ile pieniędzy potrzeba se(...)

Od kilku miesięcy trwa debata na temat przyszłego budżetu Unii Europejskiej. Dotyczyć on będzie lat 2021-2027. Komisja Europejska stara się określić potrzeby inwestycyjne różnych gałęzi gospodarki, w tym branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Według wstępnych informacji, Komisja Europejska proponuje przeznaczyć 25% budżetu na działania związane ze zmianami klimatu. Wzrosną wydatki na programy rozwojowe, a spadną na rolnictwo i Fundusz Spójności. Negocja(...)
»

Polecane artykuły

Kwitnące ogrody Madery

Łagodny klimat, często określany mianem „wiecznej wiosny”, czerwona, wulkaniczna gleba, słońce i doskonały system nawadniający – wszystko to sprawia, że Madera obfituje w bujną i bogatą roślinność podzwrotnikową. Wyspę tę odkryli w 1418 r. João Gonçalves Zarco i Tristão Vaz Teixeira, którzy – popatrzywszy na porastający ją gęsty las – nazwali ją Ilha da Madeira – Wyspa Drewna bądź Zalesiona Wyspa. Pomimo upływu wieków M(...)
»

Koszty funkcjonowania sta(...)

W Polsce recykling samochodów opiera się głównie na małych i średnich przedsiębiorstwach, które zbierają i demontują pojazdy wycofane z eksploatacji. Według stanu na 31 października 2006 r. w naszym kraju funkcjonuje 446 stacji demontażu i 81 punktów zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji, mających stosowne zezwolenia władz. Aktualny wykaz stacji demontażu i punktów zbiórki pojazdów znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl). Prowadząc(...)
»