Najnowsze artykuły

Bez foliówek każdego dnia

Międzynarodowy Dzień bez Foliówek był obchodzony 3 lipca. Jak szacuje Ministerstwo Środowiska, każdy mieszkaniec w Polsce zużywa rocznie 250-300 sztuk takich toreb i jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. W wielu miejscach odbywały się z tej okazji akcje mające na celu uświadomienie mieszkańcom potrzeby zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń.  Systemowo do problemu Potrzebne są też rozwiązania systemowe i prawne, które przyczynią się do reduk(...)
»

Baza danych o odpadach

Komu ta baza ma służyć? W jakim celu powstaje? Skąd będą pochodzić dane źródłowe w niej zawarte? Czy pochodzenie tych danych oraz ich zakres zapewnią osiągnięcie zamierzonego celu? Baza danych o odpadach (BDO), zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawy o odpadach, nie tylko będzie pełniła funkcję rejestru, ale także będzie zawierała nowy moduł ewidencji odpadów. Na potrzeby tego projektu mają być wprowadzone nowe, dodatkowe dokumenty, tzw. karty przekazania odpadów komunalnych. Jak (...)
»

Trwają działania w dziedz(...)

Przypomnijmy – legislacja ta obejmuje źródła emisji CO2 większe niż 20 MW, a jej pierwsza wersja została przyjęta w 2003 r. Obecnie trwają prace nad jej drugą dużą rewizją, choć zmian w dyrektywie było więcej, choćby przyjęte w 2015 r. utworzenie rezerwy stabilizacyjnej rynku. Obecna propozycja Komisji Europejskiej została opublikowana w lipcu 2015 r., a w lutym 2017 r. zarówno Parlament Europejski, jak i Rada przyjęły swoje mandaty do trójstronnych negocjacji w pierwszym czytaniu (...)
»

Trudna koegzystencja z są(...)

Jeszcze nie tak dawno temu byliśmy straszeni wizjami zabetonowanego świata, w którym nie ma miejsca na żadne żywe stworzenia poza człowiekiem i zwierzętami trzymanymi w mieszkaniach. Tymczasem życie zweryfikowało te sądy. Okazuje się, że fauna wokół nas jest bardzo bogata. Z jednej strony coraz liczniejsze gatunki przystosowują się do życia w środowisku człowieka, z drugiej postępująca urbanizacja sprawia, że zajmujemy kolejne siedliska zwierząt, wymuszając na nich adaptację do nowych warunkó(...)
»

Merytorycznie o czystym (...)

Według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), polskie powietrze jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Bardziej skażona jest jedynie Bułgaria. W Polsce blisko 80% populacji terenów zurbanizowanych oddycha powietrzem, które znacznie przekracza granice przyjętych norm. Z powodu zanieczyszczonego powietrza przedwcześnie umiera 40 tys. Polaków, ponad 10 razy więcej niż w wypadkach drogowych. Największe zagrożenie dla zdrowia człowieka niosą pyły, które powodują lub pogłębiają chor(...)
»

W Łomnicy o gospodarce od(...)

Gospodarzami honorowymi spotkania były MPGK w Jeleniej Górze oraz ZGiUK w Lubaniu. O randze konferencji KIGO świadczy udział gości honorowych: Marcina Zawiły, prezydenta Jeleniej Góry, jego zastępcy – Jerzego Łużniaka, Mariusza Tomiczka, zastępcy burmistrza Lubania oraz Leszka Świątalskiego, sekretarza generalnego Związku Gmin Wiejskich RP. O prawie, finansach i branży Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, omówienia obecnych praktyk, możl(...)
»

Pokusa anarchii

Paradoksem jest, że projekt ten przedstawiło ugrupowanie, które w szczególny sposób podnosi rangę głosu obywateli, promując gromko zasadę podejmowania kluczowych decyzji oraz rozstrzygania sporów w sferze publicznej w formule referendum. Pisze ono, że „Obywatele sami najlepiej wiedzą, co jest dla nich najlepsze i sami potrafią najlepiej załatwiać swoje sprawy. […] Obywatele będą mieli prawo zgodzić się na budowę domu na sąsiedniej działce (w imię dobrosąsiedzkich stosunków lub w zamian za mat(...)
»

Nowe stawki zabójcze dla (...)

Zmiany stawek wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska Największe podwyżki dotyczą pozostałości z tlenowego rozkładu odpadów stałych – kompostowania (kod 19 05). Opłata środowiskowa (tzw. marszałkowska), zgodnie z założeniami rozporządzenia, spowoduje drastyczny wzrost stawek – z 24,15 zł obecnie do 140 zł w 2018 r., w kolejnym roku do 170 zł, a w 2020 r. aż do 270 zł. Zniechę(...)
»

Polecane artykuły

Kultura zespolona z natur(...)

  Kultura zespolona z naturą O wpływie zieleni na człowieka, jej dobroczynnych właściwościach, także w mieście, opozycji kultura – natura oraz współdziałaniu tych przeciwstawnych nurtów na przykładzie przestrzeni miejskich z dr Joanną Heidtman, psychologiem społecznym, rozmawia Hanna Bauta.   Dlaczego zieleń jest tak ważna z punktu widzenia psychologii? Dzieje się tak dlatego, (...)
»

Rondo jako element krajob(...)

Anna Skórkowska W dużych miastach ronda budowane są w miejscach zbiegu znaczących arterii: jezdni i torów tramwajowych. Są ważnym elementem sieci komunikacyjnej i jako takie muszą zapewniać kierowcom możliwość sprawnego i bezpiecznego przejazdu [Fot.: Zwarta zieleń średnio wysokich krzewów strzyżonych w żywopłoty lub w formie naturalnej, może stan(...)
»