Najnowsze artykuły

Dzierżawa pojemników zwyc(...)

Nie trzeba posiadać własnych pojemników, by skutecznie gospodarować odpadami i stawać do przetargu na ich wywóz. Wystarczy je wydzierżawić. Szczecińska firma P.H.U. IMPEX proponuje rozwiązanie, które może być korzystne dla operatorów, gmin, ale także dla mieszkańców. Powodów jest co najmniej kilka. Tak zwana „rewolucja śmieciowa”, wprowadzona w lipcu 2013 r., diametralnie zmieniła zasady gospodarowania odpadami w gminach. Od tej (...)
»

Praktyczne aspekty zarząd(...)

Choć wytyczne UE oraz polskie prawodawstwo zmierzają do ograniczenia roli składowisk odpadów, to wciąż odgrywają one swoją rolę w systemie gospodarki odpadami. W dniach 5-7 marca br. w Szklarskiej Porębie będzie miało miejsce najdłużej cyklicznie odbywające się spotkanie, na którym będzie omawiany temat składowisk. Bogaty program merytoryczny, warsztaty zarządzania takimi obiektami w sytuacjach kryzysowych i liczne atrakcje czekają na uczestników. Konferencja „Ekspl(...)
»

Paliwa z odpadów. Co się (...)

Zbliża się kolejna edycja konferencji „Paliwa z odpadów”. Odbędzie się ona w dniach 19-21 marca w Katowicach. Uczestnicy będą rozmawiali o wykorzystaniu paliw alternatywnych oraz perspektywach rozwoju rynku RDF. Czy w obliczu zmian prawnych nareszcie powstanie okazja do jego efektywnego zagospodarowania? Konferencja „Paliwa z odpadów” jest w całości poświęcona wykorzystaniu paliw alternatywnych. Omówione na niej zostaną perspektywy rozwoju rynku paliw z odpadów, pot(...)
»

Czy ta nowelizacja to prz(...)

Po lekturze projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jaka w pierwszych dniach stycznia tego roku została opublikowana, tytułowe pytanie staje się oczywiste. Przedmiotowy projekt zawiera wiele rozwiązań, mogących wpłynąć na kształtowanie się kosztów systemu gospodarki odpadami. Skupię się więc na najważniejszych kwestiach o charakterze systemowym, jakie mają ulec zmianie.   Projekt zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i(...)
»

Mity i obiegowe opinie w (...)

Chyba każdy z nas wie, że gospodarka odpadami jest stara jak historia naszej cywilizacji. Wraz z biegiem lat i postępem cywilizacyjnym ulegała ona licznym zmianom. Wraz z ewolucją obrastała w mity i legendy – niektóre prawdziwe, a niektóre oparte tylko na stereotypach i bujnej ludzkiej fantazji. Wiele z tych mitów pokutuje do dnia dzisiejszego, znajdując podatną glebę dla swojego rozwoju. Przyczyniają się do tego wszechobecne media, które często w pogoni za sensacją(...)
»

Nie bójmy się wolnego ryn(...)

Prywatnym przedsiębiorcom z branży gospodarki odpadami komunalnymi nie warto dziś zazdrościć działalności biznesowej. I bynajmniej nie dlatego, że stale podnoszone są wobec nich wymagania prawne czy wzmacnia się system kontroli. Nie są tego przyczyną również znane innym branżom, typowe dla wolnorynkowej działalności wyzwania, na przykład konieczność konkurencyjnej rywalizacji o klienta. Z tym wszystkim przez lata radzili sobie z powodzeniem, rozwijając swoje rodzinn(...)
»

Prace legislacyjne dotycz(...)

Z początkiem roku pojawiły się nowe wersje projektów rozporządzeń do ubiegłorocznej „pożarowej” nowelizacji ustawy o odpadach: w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń oraz monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania i składowania odpadów. Oba te projekty przed ich opublikowaniem będą wymagały jeszcze notyfikacji KE, co w praktyce może zająć dobrych kilka tygodni. Do Sejmu trafi niebawem kolejna nowelizacja ustawy o odpadach, związana z wdrażaniem bazy dany(...)
»

Takie same cele dla wspól(...)

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie 14 stycznia br. odbyła się debata branży odpadowej z udziałem Henryka Kowalczyka, ministra środowiska, a następnie konferencja prasowa, na którą licznie przybyli przedstawiciele mediów. Celem debaty zorganizowanej w ramach Forum Gospodarki Odpadami, które reprezentowali przedstawiciele KIGO, PIGO, Rady RIPOK, KIG, ZGW RP, ZMP i redakcji miesięcznika „Przegląd Komunalny”, było przedstawienie czynników mających wpływ (...)
»

Polecane artykuły

Władztwo nad odpadami &#8(...)

W Polsce toczy się obecnie zawzięta dyskusja na temat odzyskania władztwa nad odpadami przez samorządy. Postulat ten jest podnoszony zwłaszcza przez te samorządy, które starają się pozyskać zewnętrzne źródła finansowania systemu gospodarki odpadami. Emocje sięgają zenitu za sprawą przeciwstawnych opinii i stanowisk samorządów i przedsiębiorców. Ci ostatni boją się, że odzyskanie przez gminy władztwa nad odpadami oznaczać będzie eliminację ich firm z rynku i zastąpienie ich zakładami komunaln(...)
»

Informator

Na dalekiej Alasce Zdobywcą tytułu „Projekt Roku w dziedzinie Techniki Energetycznej” oraz nagrody Platts Global Energy Award za rok 2003 został Akumulatorowy System Gromadzenia Energii (BESS). fot. Archiwum Abrys Twórcą projektu jest spółka ABB, którą stanowi grupa firm działających w dziedzinie technologii energetycznych i a(...)
»