Najnowsze artykuły

Nowe zanieczyszczenia a R(...)

Dzięki ramowej dyrektywie wodnej kraje członkowskie podjęły długotrwały wysiłek związany z dążeniem do dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Niestety, wciąż pojawiają się nowe wyzwania i kolejne zagrożenia dla jakości wód i zdrowia człowieka, spowodowane jego działalnością. Z tego względu coraz częściej mówi się o problemie mikroplastiku, farmaceutyków, substancji zaburzających układ dokrewny, biocydów itd. Ani oczyszczalnie ścieków, ani stacje uzdatnian(...)
»

Okiem praktyka

Kij i marchewka, czyli podatek od spalarni Dynamika naszej odpadowej branży jest zaiste ogromna. Trudno nadążyć z komentowaniem różnych zapowiedzi. Zwłaszcza gdy dementi pojawia się, gdy jeszcze do końca nie wybrzmiała dementowana informacja. Nigdy nie wiadomo więc, czy nie będzie dementi do dementi. Mając to na uwadze, poddaję pod rozwagę zestaw argumentów do uwzględnienia przed ewentualną kolejną zmianą stanowiska. Powodem do powyższej r(...)
»

Kalendarium

16-18.05.2018, Zakopane Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Organizator: Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Info: 696-819-247; forum@forum-dyrektorow.pl; www.forum-dyrektorow.pl   17.05.2018, Warszawa Szkolenie „Nowelizacja ustawy o OZE. Zmiany definicji, pomoc publiczna, aukcje” Organizato(...)
»

In house – spełnia się na(...)

Działania w kierunku wprowadzenia in house na rynku tak dużym i wysoce konkurencyjnym, jakim jest warszawski rynek gospodarki odpadami, łamią podstawowe zasady wolnej konkurencji, przejrzystości i równego traktowania wykonawców. Zamówienia in house w branży gospodarki odpadami zostały wprowadzone przy ogromnym zamieszaniu, niezadowoleniu i wielu kontrowersjach w 2017 r. Od tego czasu przykładów zastosowania tego typu zamówień w gospodarce odpadami w skali kraju było(...)
»

„Nie” dla chaosu w przest(...)

Podczas posiedzenia 13 kwietnia br. w Dąbrowie Górniczej Zarząd ZMP zaopiniował negatywnie otrzymaną wersję specustawy mieszkaniowej, podjął stanowisko w sprawie systemu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru, a także rozmawiał o reformie szkolnictwa wyższego i jej wpływie na rozwój szczególnie średnich miast z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Zarząd Związku jednoznacznie negatywnie zaopiniował otrzymany z Ministerstwa Inwestycji i (...)
»

Chaos w mieszkalnictwie

Mieszkalnictwo to jedna z najważniejszych kwestii społecznych, ale też trudna z uwagi na swą złożoność. W jej rozwiązywanie należy zaangażować wiele różnych podmiotów i źródeł finansowania, więc ciężko sobie z tą złożonością poradzić. Aby zrzucić z siebie choć część odpowiedzialności, politycy często idą na skróty i popełniają błędy. W połowie marca br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowa(...)
»

Jubileusz PIGO

Polska Izba gospodarki Odpadami w tym roku obchodzi 15-lecie działalności. Zgromadzenie Założycielskie Izby odbyło się 14 kwietnia 2003 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Przystąpiło wówczas do Izby 140 spółek prywatnych i komunalnych zajmujących się głównie odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów. W następnych latach do Izby przystępowali producenci i dostawcy urządzeń i technologii, organizacje odzysku oraz firmy doradcze. Przyjęty przez Zgromadzenie Założyc(...)
»

Zmowa cenowa na RIPOK-ach(...)

Związek Samorządów Polskich złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu zmowy cenowej na RIPOK-ach, argumentując je drastycznym wzrostem cen, który trudno uzasadnić jakimkolwiek obiektywnym czynnikiem mającym wpływ na tak daleko idący wzrost kosztów przez przedsiębiorców. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, 29 marca br. biuro prasowe UOKiK uznało, że ani z obserwacji Urzędu, ani z otrzymanego pisma nie wynika, że pomiędzy RIPOK-ami (...)
»

Polecane artykuły

Przykład technologii pro(...)

Największa na świecie instalacja biogazowa z technologią uzdatniania biogazu do postaci biometanu powstaje w Gűstrov w północnych Niemczech. Inwestorem jest firma Nawaro, a wykonawcą i dostawcą technologii EnviTec Biogas. Park bioenergetyczny w Gűstrov będzie wytwarzał  biogaz na bazie biomasy i dalej uzdatniał go w specjalnych blokach technologicznych do postaci biometanu, zasilającego lokalną sieć gazu ziemnego. Jest to kamień milowy w branży biogazowej, po(...)
»

Gospodarka odpadami w Mał(...)

Województwo małopolskie liczy ponad 3,26 mln mieszkańców żyjących na obszarze 15 190 km2. Jest to czwarte województwo w kraju pod względem liczby mieszkańców i 12 ze względu na powierzchnię. Od lat zajmuje też czołowe miejsce pod względem ilości wytwarzanych odpadów. W 2004 r. Małopolska wytworzyła ogółem ponad 10 mln ton odpadów, czyli 8,8% ilości, jaka powstała w tym czasie w Polsce, i pod tym względem zajęła trzecie miejsce w kraju (za województwami śląskim i dolnośląskim). Pr(...)
»