O czytelni

E-czytelnia powstała w sierpniu 2002 roku jako Internetowe Archiwum Wydawnictw Komunalnych. Stanowi ona internetową bazę wszystkich artykułów, które ukazały się od 2001 roku w czasopismach: „Przegląd Komunalny”, „Czysta Energia”, „Recykling”, „Wodociągi-Kanalizacja”, „Zieleń Miejska”, „Ecomanager” oraz w ich dodatkach specjalnych. Zasoby e-czytelni są systematycznie uzupełniane.

Artykuły w e-czytelni wyświetlane są w postaci prostych i przejrzystych tekstów dających się komfortowo czytać zarówno na ekranach komputerów, tabletów, jak i smartfonów.

W każdym wydaniu jest kilka artykułów ogólnodostępnych. Dostęp do pozostałej części archiwum jest płatny (artykuły oznaczone kłódką ) i wymaga zalogowania się lub wprowadzenia kodu dostępowego.

Jak uzyskać dostęp do płatnej części e-czytelni?


O wydawnictwach

Abrys od ponad dwudziestu lat informuje i przekazuje specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony środowiska. W 1991 r. powstało czasopismo "Przegląd Komunalny", które dziś uznawane jest za najbardziej poczytny miesięcznik branżowy. Coraz większe zainteresowanie ochroną środowiska sprawiło, że Abrys w 2001 r. rozpoczął wydawanie kolejnych periodyków: "Recyklingu" i "Czystej Energii", które uzupełniają tematykę poruszaną w "Przeglądzie Komunalnym". Dwa lata później, w 2003 r., zadecydowano o stworzeniu czasopisma dla branży wodno-ściekowej, i tak powstał miesięcznik "Wodociągi-Kanalizacja". Nie tylko gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii czy gospodarka wodno-ściekowa są tematami poruszanymi przez periodyki Abrysu. Od 2007 r. również tematyka przestrzeni miejskiej jest popularyzowana przez miesięcznik "Zieleń Miejska". Z kolei od 2009 r. Abrys wydaje czasopismo "Ecomanager", kierowane do przemysłu i poruszające tematykę związaną z ochroną środowiska.

W wyniku dążenia do kompleksowych rozwiązań, miesięczniki Abrysu stały się liderami na rynku czasopism branżowych. Ich fachowość oraz tematyka wielokrotnie były doceniane przez różne organizacje branżowe. Redakcje periodyków szybko zdobyły ogromne doświadczenie, które każdego roku owocuje nowymi inicjatywami, takimi jak seminaria redakcyjne, debaty branżowe czy spotkania targowe. Dzięki temu Abrys słynie nie tylko z działalności wydawniczej, ale również z organizowania spotkań z czytelnikami oraz innymi osobami, którym bliska jest idea ochrony środowiska. Stale aktualizowana tematyka dopasowana do potrzeb rynku sprawia, że miesięczniki Abrysu są traktowane jako rzetelne źródła informacji. Obecnie na łamach "Przeglądu Komunalnego" oraz "Recyklingu" możemy śledzić zmiany w branży jakie zachodzą po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Abrys wydaje także:

  • Rocznik „Leksykon Techniki Komunalnej”, czyli katalog maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarce odpadami, branży odnawialnych źródeł energii czy w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej.
  • Cykliczne dodatki specjalne, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku oraz sugestie czytelników, a przy tym poruszają problematykę ochrony środowiska w polskich miastach i regionach.
  • Książki znanych specjalistów związanych z szeroko pojmowaną ochroną środowiska.

Reklama