E-czytelnia

E-czytelnia - internetowe archiwum wydawnictw komunalnychRozruch i eksploatacja dużych zbiorników wodociągowych

Wyrównawczo-zapasowe zbiorniki wodociągowe w średnich i dużych miastach zgrupowane są z reguły w zespoły współpracujących zbiorników o różnych wielkościach, wieku, kształtach, wyposażeniu, hydraulice przepływu i wymaganiach obsługi. Stan ten jest odbiciem historii rozwoju miasta, techniki oraz warunków sanitarnych.

Wodociągowe zbiorniki sieciowe stanowią ważny składnik systemu dystrybucji wody, decydujący o jego niezawodności1. Wraz z rozwojem miasta oraz potrzebą zapewnienia dostawy wody dla rosnącej liczby odbiorców, wymagane są coraz większe pojemności magazynowe zbiorników, zwiększające bezpieczeństwo i niezawodność dostawy wody2. Dywersyfikacja magazynowych rezerw wody wskazana jest ze względów bezpieczeństwa, natomiast najkorzystniejsza lokalizacja zbiorników to okolice środka ciężkości poboru wody3. Punkt ten wraz z kierunkiem planowanej oraz rzeczywistej rozbudowy miasta ulega przesunięciu. Lokalizacja zbiorników podziemnych jest zwykle podyktowana warunkami fizjograficznymi już w okresie budowy pierwszego zbiornika sieciowego. Jeśli kierunek rozbudowy miasta przechodzi przez lokalizację pierwszego zbiornika, wówczas nowe zbiorniki powstają w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejących. Wyrównawczo-zapasowe zbiorniki wodociągowe w średnich i dużych miastach zgrupowane są z reguły w zespoły współpracujących zbiorników o różnych wielkościach, wieku, kształtach, wyposażeniu, hydraulice przepływu i wymaganiach obsługi. Miasta mogą posiadać kilka takich zespołów zbiorników. Wodociągowy powinien zapewniać: spełnienie wymagań jakościowych stawianych wodzie do spożycia, właściwą pojemność retencyjną z uwzględnieniem potrzeb przeciwpożarowych oraz uniknięcie akumulacji zanieczyszczeń mineralnych w zbiorniku. Ważne jest zapewnienie hydrauliki zbiornika zapobiegającej powstawaniu części martwych jak też instalacji filtrów na wentylacji zbiornika, stanowiących barierę dla bakterii znajdujących się w powietrzu4. Problem ten należy uznać za bardzo ważny, gdyż często wskutek zabudowy terenów wokół zbiornika w bezpośredniej bliskości mogą znajdować się budynki mieszkalne, hipermarkety, drogi szybkiego ruchu czy szpitale. Problemy rozruchu i eksploatacji zostaną przedstawione na przykładzie dużego zbiornika w zespole zbiorników zlokalizowanych na osiedlu Krakowska-Południe w Rzeszowie.   Charakterystyka zespołu zbiorników W zespole zbiorników współpracujących z jednym rurociągiem magistralnym średnicy DN 600 znajdują się następujące w kolejności realizacji zbiorniki: zbiornik nr 1 o pojemności 600 m3 (prostokątny), zbiorniki nr 2a i 2b, kołowe o pojemności łącznej 3600 m3 (maks. wysokość napełnienia wynosi 4,68 m), zbiorniki nr 3a i 3b, kołowe o poj(...)


comments powered by Disqus