Obowiązek weryfikacji DPR i DPO

wydany w Energia i Recykling – 2019-7
  DRUKUJ

Dokumenty potwierdzające recykling lub inny proces odzysku, czyli DPR i DPO, stanowią podstawową dokumentację dla organizacji odzysku opakowań oraz wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach, niezbędną do wykazania się realizacją obowiązku osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Tym samym unikają oni płacenia opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu takowych odpadów.

Bardzo ważne jest, aby przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych oraz wystawiający dokumenty DPR lub DPO rzetelnie wykonywali swoją pracę, posiadali stosowne zezwolenia i prawidłowo sporządzali dokumentację, nie dając podstaw organom ochrony środowiska i instytucjom ko [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus