Samodzielność energetyczna w Polsce – czy to możliwe?

wydany w Energia i Recykling – 2019-6
  DRUKUJ

Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Niestety, w Polsce zastosowanie instalacji wykorzystujących OZE w większości przypadków nie przynosi zadowalającego zysku ekonomicznego w zestawieniu z nakładem inwestycyjnym, mimo korzystnych warunków środowiskowych. Co trzeba poprawić?

Podstawowym problemem polskiej gospodarki jest niewystarczalność energetyczna. Należy podkreślić, że nie tylko konflikty polityczne, ale też brak wdrażania w życie codzienne innowacyjnych rozwiązań wpływają na obniżenie bezpieczeństwa naszego kraju. Ponadto polski rząd mimo pogarszającego się stanu środowiska (emisje tlenków węgla, azotu i siarki) nadal promuje energetykę węglową, co dodatkowo skutecznie utrudnia rozwój odnawialnych źródeł energii.

Jednak coraz większ [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus