Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat wydania"

Polecane artykuły:

Gospodarka odpadami w pow(...)

Jacek Nowaczyk, Jan Stępiński Zasadniczymi dokumentami regulującymi zagadnienia związane z gospodarką odpadami są Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa o odpadach, Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, Rozporządzenie Ministra OŚZNiL w sprawie klasyfikacji odpadów. Określone w powyższych aktach prawnych zadania niejako zobowiązują organy gminy do wypracowania własnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, które powinny uwzględni(...)
»

Pod górkę, ale do przodu!(...)

Jednym z głównych problemów, z jakimi musiała zmierzyć się Przemyska Gospodarka Komunalna po wejściu w życie nowego systemu gospodarowania odpadami, było dostosowanie możliwości spółki do mocno zdywersyfikowanych oczekiwań zamawiających. Wzrost wymagań w stosunku do jakości usług oraz częstotliwości i terminów ich realizacji wymagał istotnych zmian w systemie odbioru odpadów. Przemyska Gospodarka Komunalna (PGK) powstała w styczniu 1993 r. w wyniku komercjalizacji P(...)
»