Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Różnorodność możliwości f(...)

Różnorodność możliwości finansowania inwestycji Poprawa efektywności energetycznej z jednoczesnym zapewnieniem dbania o środowisko naturalne to fundamentalny cel polskich polityków. Został on wyrażony m.in. w głównych celach polityki energetycznej Polski przez wskazanie priorytetu utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez zwiększenia zapotrzebowania na energię pierwotną. Szczegółowe cele (...)
»

Zasady ogólne nowego praw(...)

Ustawa - Prawo ochrony środowiska i Ustawa o odpadach zostały przez Sejm, po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych przez Senat, uchwalone w dniu 27 kwietnia i skierowane do podpisu przez prezydenta. Jest to więc już ostatni etap procesu legislacyjnego, w pierwszej połowie maja zostały także ostatecznie uchwalone ustawy uzupełniające Ustawę o odpadach (Ustawa o opakowaniach i opadach opakowaniowych oraz Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców, opłacie produktowej i depozytowej). Kończone są także pra(...)
»