Jeden odpad, trzy systemy

wydany w Energia i Recykling – 2019-6
  DRUKUJ

System gospodarki odpadami komunalnymi, system rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz system kaucyjny łączy jeden, wspólny element. Jest nim generowany przez konsumenta końcowego odpad opakowaniowy. Dlatego prace nad zmianami w ramach tych trzech systemów muszą odbywać się równolegle i brać pod uwagę aspekty wszystkich trzech obszarów i funkcjonujących w nich podmiotów.

Teza dotycząca wspólnych zależności pomiędzy wskazanymi trzyma systemami (systemem gospodarki odpadami komunalnymi, systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta i systemem kaucyjnym) jest prosta do udowodnienia. Opakowania wprowadzone na rynek trafiają mniej więcej po połowie do gospodarstw domowych oraz przemysłu i handlu. Do gospodarstw domowych przynoszone są przede wszystkim opakowania jednostkowe, które po wykorzystaniu staj [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus