Wszystkie artykuły w kategorii: "Odpady"

Polecane artykuły:

Morska energetyka wiatrow(...)

Międzynarodowa konferencja pt. „Morska energetyka wiatrowa – perspektywy współpracy polsko-niemieckiej”, zorganizowana przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK) i Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) przy współpracy z Morskim Centrum Eko-Energii i Eko-Sytemu MORCEKO, odbyła się 12 września w Sopocie. Konferencja została zorganizowana przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku. Wzięło w niej udzia(...)
»