Metody redukcji emisji NOx

wydany w Energia i Recykling – 2019-6
  DRUKUJ

Spalanie paliw kopalnych pociąga za sobą emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Stale postępujący rozwój przemysłu na świecie wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz cieplną, a co za tym idzie, intensyfikuje wielkość generowanego ekwiwalentu tlenków azotu. Na szczęście, istnieje szereg metod, które umożliwiają niwelowanie przedostawania się szkodliwych gazów do atmosfery.

Dlaczego jednak tak istotne jest ograniczanie emisji tlenków azotu? Są one składową, mniej lub bardziej istotną, wielu zjawisk, o których słyszy się niemal każdego dnia. Pierwszym z nich jest smog fotochemiczny. Jego występowanie uzależnione jest przede wszystkim od dwóch czynników – silnego nasłonecznienia oraz wysokiej wilgotności powietrza. Zaistnienie takich warunków nasila zachodzenie fotolizy dwutlenku azotu (N [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus