Wszystkie artykuły w kategorii: "Energetyka"

Polecane artykuły:

Termomodernizacja dla sam(...)

Sześć lat funkcjonowania ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Reformy ustrojowe lat 90. spowodowały przekazanie w ręce samorządów lokalnych szeregu nowych zadań i wiążących się z tym obciążeń finansowych. Ustawa o samorządzie gminnym1 mówi, że gmina jest odpowiedzialna za wszystkie problemy publiczne o znaczeniu lokalnym i za zaspokajanie potrzeb społeczności gminy. Nałożenie tych obowiązków przez ustawodawcę wiąże się m.in. z koniecznością (...)
»

Polska droga do czystej e(...)

Ciepło systemowe może stanowić narzędzie do poprawy jakości powietrza, a przy okazji przynieść ekonomiczną korzyść przedsiębiorstwom i samorządom. By to się udało, potrzebne są inwestycje i – choćby częściowe – odejście od węgla jako głównego paliwa zasilającego elektrociepłownie. Łączna długość sieci ciepłowniczych w Polsce to ponad 21 tys. km. W Polsce działa dziś 412 licencjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych, które mogą wytworzyć 54 900 MW zainstalowan(...)
»