Jak efektywnie fermentować?

wydany w Energia i Recykling – 2019-6
  DRUKUJ

Rozwój rynku biogazowego w Polsce sprawia, że nie tylko poszukuje się wydajnych substratów do produkcji biogazu, ale też istnieje konieczność wdrożenia odpowiednich technologii przetwarzania.

Proponowane rozwiązania powinny więc być dostosowane nie tylko do wybranych substratów, ale też do warunków lokalnych oraz możliwości inwestycyjnych. Należy podkreślić, że każdy substrat wykazuje inną dynamikę i kinetykę rozkładu substancji organicznej, dlatego w celu uzyskania najwyższej wydajności biogazowej i najwyższej produkcji metanu z danej mieszanki fermentacyjnej wymaga się zapewnienia zarówno odpowiednich warunków chemicznych, jak i warunków fizycznych w instalacjach.

W praktyce okazuje się również, jak ogromny wpływ na ilość wyprodukowanej bioenergii ma logistyka dostaw oraz magazynowanie substratów [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus