Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

W obecnym dążeniu do Unii Europejskiej silna globalna konkurencja sprawi, że coraz więcej polskich firm będzie zmuszonych do zdobywania rynków zagranicznych, a tym samym do rywalizowania. Ciekawe czy nasze rodzinne firmy, tak jak kiedyś niemiecki Rethmann, zdołają przebić się na Zachód? Będzie to dla nich szansa, ale także sprawdzian możliwości. Zwyciężać będą tylko te oferujące usługi najwyższej jakości. Wiele dużych firm jest już na to przygotowanych, jednak rzecz(...)
»

Możliwości wykorzystania (...)

Promowanie odnawialnych źródeł energii traktowane jest jako jeden z elementów polityki rozwoju województwa mazowieckiego, głównie z uwagi na potrzebę racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym z istotnych komponentów zr&o(...)
»