Recykling puszki aluminiowej w Polsce jako historia sukcesu

wydany w Energia i Recykling – 2019-2
  DRUKUJ

Przyjęcie przez organy Unii Europejskiej Pakietu Odpadowego1 w pierwszej połowie 2018 roku zintensyfikowało dyskusję na temat gospodarki odpadami w Polsce. Dyskusja ta objęła także problematykę gospodarowania odpadami opakowaniowymi i zasady rozszerzonej odpowiedniości producenta w odniesieniu do opakowań, obecnie regulowaną przez Ustawę z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. DzU z 2018 r. poz. 150, dalej jako: „ustawa opakowaniowa”).

Pojawiły się pytania, dlaczego jedne odpady opakowaniowe są zbierane w sposób selektywny i poddawane recyklingowi, a inne nie. W ślad za tym zainteresowano się także obecnymi (załącznik nr 1 ustawy opakowaniowej) i przyszłymi (art. 6 dyrektywy nr 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych) poziomami odzysku i recyklingu odpadów opakowa [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus