Wszystkie artykuły w kategorii: "Dobre wzorce"

Polecane artykuły:

Spójna ścieżka do jakości(...)

Z Hanną Grunt, pełnomocnikiem prezydenta Poznania do spraw jakości powietrza, o jej planowanych działaniach rozmawia Piotr Talaga. W połowie lipca Prezydent Poznania powierzył Pani funkcję pełnomocnika do spraw jakości powietrza. To samorządowa odpowiedź na pełnomocnika rządu ds. programu „Czyste Powietrze”? Myślę, że rzeczywiście jest to taka odpowiedź. Prezydent, Jacek Jaśkowiak, wiele razy kontaktował się z pełnomocnikiem rządu ds. jako(...)
»

Niedoceniani sprzymierzeń(...)

Istotę zjawiska mikoryzy odkrył w drugiej połowie XIX w. Polak z pochodzenia – Franciszek Dionizy Kamieński. Badając rozwój i budowę anatomiczną korzeniówki (roślina owadożerna z rodziny pływaczowatych), zwrócił on uwagę na zjawisko współżycia tej rośliny z grzybami. Zapoczątkował tym samym rozwój prac nad tym problemem (prace z 1880 i 1881 r.). Nazwę „grzybokorzeń” – mycorrhiza zaproponował w 1885 r. niemiecki badacz Frank. Zwrot ten, określający nowy symbiotyczny organ, powstały z połączeni(...)
»