Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kapilarne membrany z poli(...)

Proces destylacji membranowej (MD) umożliwia otrzymywanie czystej wody z silnie zasolonych i zanieczyszczonych źródeł oraz pozwala zatężyć roztwory soli i kwasów. W trakcie procesu z ciepłego roztworu (nadawy) odparowują lotne składniki, które następnie dyfundują przez pory (wypełnione gazem) na drugą stronę membrany, gdzie kondensują. Warunkiem przebiegu procesu jest utrzymanie fazy gazowej w porach1-3. Z tego względu membrany do procesu MD mu(...)
»

Wpływ eksploatacji opon n(...)

Podczas eksploatacji opon samochodowych w typowych warunkach drogowych emitowany jest hałas oraz pył, powstający podczas ścierania bieżnika, a opór toczenia wpływa na zużycie paliwa, a przez to na emisje CO2 i innych związków chemicznych. Nigdy nie można rozpatrywać kwestii opon w oderwaniu od nawierzchni, po których się toczą. Praktycznie wszystkie ich parametry eksploatacyjne zdeterminowane są zarówno przez ich konstrukcję i mater(...)
»