Zmiany w Inspekcji Ochrony Środowiska

wydany w Energia i Recykling – 2019-1
  DRUKUJ

Zmiany wprowadzane mocą ww. nowelizacji dotyczą nie tylko uprawnień inspektorów oraz zasad i trybu prowadzenia kontroli, które z całą pewnością najbardziej interesują przedsiębiorców prowadzących instalacje. Omawiana nowelizacja zawiera w swojej treści także przepisy, którymi najbardziej zainteresowani są pracownicy samej Inspekcji, wprowadzające istotne zmiany organizacyjne mające przełożyć się na wzrost uposażeń, a także zwiększenie liczby pracowników.

Jak możemy przeczytać w przedstawionym przez projektodawców uzasadnieniu, przygotowanie, a następnie uchwalenie noweli uIOŚ podyktowane było tym, iż „funkcjonujący system prowadzenia kontroli zakładał konieczność powiadomienia przedsiębiorcy z 7-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli, co negatywnie przekładało się na wyniki jej przeprowadzenia. Konsekwencją [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus