Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu

wydany w Energia i Recykling – 2019-1
  DRUKUJ

Rozwiązania te powinny być elementem szerszych strategii adaptacyjnych, obejmujących dokładną analizę lokalnej sytuacji, potencjalnych zagrożeń, prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz możliwego oddziaływania na gminę. W ramach projektu Ministerstwa Środowiska Plany adaptacji do zmian klimatu opracowywane są dla 44 miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Warto, by w ich ślady poszły kolejne, planując własne działania adaptacyjne. Możliwych narzędzi adaptacji jest wiele. Należą do nich np. modernizacja budynków i infrastruktury w celu poprawy odporności, lepsze zarządzanie wodą w mieście (zachowanie i rozwój małej retencji, ograniczenie uszczelniania powierzchni, rozwój i modernizacja systemu odprowadzania i wykorzystania wód odpadowych), tworzenie korytarzy wentylacyjnych, wprowadzenie systemu ostrzegania o zagrożeniach pogodowych czy akcj [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus