Wrzuć butelkę i wesprzyj sportowców!

wydany w Energia i Recykling – 2019-1
  DRUKUJ

Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, które realizuje zadania własne gminy Sosnowiec w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Działania spółki nakierowane są także na zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Sosnowca.

Kluczowym narzędziem działalności MPGO jest instalacja przetwarzania odpadów, wykorzystująca najnowocześniejsze technologie. W skład kompleksu gospodarowania odpadami wchodzą: sortownia odpadów, kompostownia odpadów biodegradowalnych, kompostownia odpadów zielonych, stacja demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych, a także składowisko odpadów [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus