Wszystkie artykuły w kategorii: "Dobre wzorce"

Polecane artykuły:

XXIII Zjazd Krajowego For(...)

Październikowym wydarzeniem w Toruniu z pewnością stanie się XXIII Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Zjazd, w którym uczestniczyć będzie ponad 300 menedżerów firm, pracujących na rzecz utrzymywania codziennej czystości i porządku w naszych miastach oraz gminach. Dziś termin „utrzymanie czystości” rozumiany jest szerzej. Mówimy o gospodarowaniu odpadami jako funkcji gromadzenia, transportu, unieszkodliwiania i odzysku, czyli o gospodarce odpadami. Jak każdy(...)
»

Stop dla niskiej emisji -(...)

W ramach realizowanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej projektu „Stop dla niskiej emisji – promocja dobrych praktyk i proekologicznych zachowań wśród samorządów terytorialnych i emitentów niskich emisji” 9 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie odbyło się pierwsze z cyklu seminarium (o projekcie czytaj w „Czystej Energii” 3/2006). Zostało ono objęte honorowym patronatem prezydenta miasta Tarnowa. Wśród uczestników byli pr(...)
»